print logo

Styret i Parat UiO 2017-2018

Styrets sammensetning er nedfelt i Parat UiOs vedtekter (pdf).

 

Asle Fredriksen (leder)

Hovedtillitsvalgt Parat UiO

Asle Fredriksen (Foto: Mads Peter Granberg)

Lars Solheim (nestleder)

Fagstøtte
Forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering

 
   

Marius Heimly Amundsen

Eiendomsavdelingen
Nedre Blindern

 

Elisabeth Aronsen

Naturhistorisk museum
Administrasjonen

 

Tom Arild Caspersen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Farmasøytisk institutt

 

 

 

Kari Amby Røine Hegerstrøm

Det juridiske fakultet
IT-seksjonen

 

Anne G. Innes

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for geofag

Anne G. Innes (Foto: Jan Unneberg)

Tordis Juul

Det odontologiske fakultet
Klinikk for allmenn odontologi - voksen

Tordis Juul (Foto: Jan Unneberg)

Kristian Omnes

Kulturhistorisk museum
Seksjon for administrative støttetjenester

Kristian Omnes (Foto: Jan Unneberg)

Hege Tangen 

Ceres
Seksjon for kompetansevurdering

 

 

 

Snezana Djureinovic Eidhamar (1. varamedlem)

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen

 

Ariel Sevendal (2. varamedlem)

 

 

Stian Frammarsvik (3. varamedlem)

Det medisinske fakultet
Forskningsadministrasjon

 

 

Publisert 28. apr. 2017 11:04 - Sist endret 5. sep. 2017 10:03