print logo

2012

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Gry Cathrin Moen og Elin Frøshaug foretok trekningen av vervepremier etter vervekampanjen 2011 i forbindelse med årsmøtet 2012. Hovedpremien var et reisegavekort pålydende kr. 5000,-

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Medlemmene i YS-Stat har sagt et rungende JA til ny Hovedtariffavtale i Staten. Godt over 90% av stemmene fra Parat-medlemmene var JA til resultatet. Her er pressemelding fra YS-Stat

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Vi har mottatt denne uttalelsen fra en av de streikende ved Det odontologiske fakultet:

" Det er god stemningen blant de streikende tannhelsesekretærene ved det odontologiske fakultetet i Oslo. Engasjerte tannhelsesekretærer med stå på vilje og stor streikevilje. Tilbakemeldinger fra forbipasserende er utelukkende positive, enten i form av vink, klapping eller utrop som STÅ PÅ!"

Vi i Parat UiO er enige, STÅ PÅ!

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Hovedtillitsvalgt i Parat UiO, Ole Martin Nodenes, er nylig intervjuet av Uniforum og bedt om å utdype prioriteringene til foreningen.

Les artikkelen

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I tråd med vedtektene i Parat kunngjøres første ordinære landsmøte, som finner sted 14. og 15. november 2012 i Trondheim.

I tilknytning til landsmøtet blir også den årlige Paratkonferansen arrangert. Landsmøtedelegatene er invitert også til Paratkonferansen.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

YS, Unio og LO har i dag brutt de sentrale forhandlingene i Staten. Bakgrunnen er at Staten som arbeidsgiver ikke viser forhandlingsvilje. Arbeidstakersiden ser derfor ingen grunn til å fortsette forhandlingene.

Dette innebærer at oppgjøret går til mekling for å få hjelp av Riksmekleren til å finne en løsning. Partene håper å avslutte meklingen før pinse, altså innen 25. mai. Kommer man fortsatt ikke til enighet blir det streik.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I går onsdag gikk de streikende tannhelsesekretærene i samlet flokk fra Det odontologiske fakultet på Geitmyrsveien til de tre streikende foreningenes felles streikemøte på Frederikkeplassen.

Det ble en flott markering, der det ble holdt appeller fra hver av organisasjonene. Parats leder, Hans-Erik Skjæggerud, som marsjerte med oss fra odonten til Blindern, holdt appell på vegne av YS-Stat.

Se Uniforums omtale av appellene

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I lederen for Parats nyhetsbrev nummer 4 er løse tilsettingsopphold i søkelyset, hvordan arbeidsgivere bruker vikarer og innleid arbeidskraft i stedet for å ansette i fast stilling.

Midlertidige ansettelser er også tema på UiO der de hovedtillitsvalgte nylig hadde møte med UiOs ledere for å se på måter å få ned bruken av denne typen tilsettinger.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58
Publisert 4. apr. 2013 13:58

YS stat, LO stat og Akademikerne ble natt til 2. juni enige med staten om ny hovedtariffavtale i staten. Det ble oppnådd en økonomisk ramme på om lag 4,1 prosent. Oppgjøret har en innretning som sikrer alle økt kjøpekraft.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Uniforum bringer i dag bilde av streikevakter fra NTL og Parat UiO på felles stand.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat holder kurs i konflikthåndtering på Sanner Hotell på Gran på Hadeland den 7.-8. juni 2012 og i Tale og presentasjonsteknikk den 13. juni 2012.

Målgruppen for kursene er tillitsvalgte som har gjennomført grunnopplæringen, eller har tilsvarende kompetanse.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat UiOs medlemmer ved Det odontologiske fakultet og Samordna opptak er tatt ut i streik. Meklingen i årets lønnsoppgjør i statlig sektor førte ikke frem. Ellers på UiO er flere hundre ansatte også i streik.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Onsdag 30. mai er en dag jeg sent kommer til å glemme. På denne dagen skulle de streikende fra Parat UiO marsjere fra Det odontologiske fakultet på Geitmyrsveien til Blindern. Deretter delta i felles markering til støtte for streiken på Frederikkeplassen. Før vi skulle kjøre t-bane med 50 streikende til Nationalteateret for å delta på YS-streikemarkering.

Det ble en begivenhetstrik dag som her er dokumentert med bilder av vår fotograf Jan Unneberg!

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parats nyhetsbrev er denne gang naturlig nok preget av streiken i offentlig sektor. I sin leder skriver Hans-Erik Skjæggerud forklaringer om frontfagsmodellen og andre forhold som kan være vanskelige å forstå for vanlige medlemmer, og gir gode begrunnelser for hvorfor denne streiken er verd innsatsen.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat  holder landsmøte i Trondheim i midten av november, og Parat UiO vil være representert der. Ellers skjer det mye annet i Parat denne høsten. I september holdes det regionmøter og medlemsarrangementer i alle regioner. Parats synlighetskampanje, Parat i Fokus, er også godt i gang.

Les nyhetsbrevets lederartikkel her

Resten av nyhetsbrevet er gjengitt nedenfor.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat har levert høringssvar på 5 utsendte saker i forbindelse med IHR-prosjektet. Parat støtter hovedtrekkene i 4 av sakene, men høringsrapporten "Roller og ansvar" mener vi er et feilspor i IHR-prosjektet.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat UiO har vært bekymret for at UiOs ambisjoner om å bli et grønt universitet ikke skal lykkes. Derfor vedtok Parats årsmøte 2012 følgende resolusjon:

«UiOs ambisjoner om å bli et grønt universitet må lykkes. De ansatte bevisstgjøres til å gjøre grønne valg»

Parat UiO ser nå at universitetsledelsen er på rett vei og har sendt et brev med ønske om å diskutere veien fremover. Samtidig gir vi mange forslag til hvordan vi mener ambisjonen skal lykkes.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I forbindelse med Paratdagene 2012 avholdt Parat UiO åpent møte om IHR-prosessen ved UiO og om hvilke rettigheter de ansatte har når det gjelder omstilling.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe stilte på møtet sammen med IHR-prosjektleder Ingar Pettersen, og de viste både engasjement og interesse for de fremmøttes spørsmål og problemstillinger.

HR-direktør Anita Sandberg var også til stede og hennes foredrag om hvordan omstilling bør foregå var oversiktlig og klart.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Torsdag 31. mai gjennomførte programmet "Opplysningen" i Radio Nova dette intervjuet med talspersoner for Parat, Ntl og Forskerforbundet ved UiO. Deltakerne er Ole Martin Nodenes (Parat/YS), Ellen Dalen (Ntl/LO) og Eivind Balsvik (Forskerforbundet/Unio). Intervjuet handler om streiken i staten.

Intervjuet finner du her

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat UiOs årsmøte ble avviklet i personalkantina på UB mandag 12.3. Årsmøtet var godt fornøyd med styrets innsats gjennom 2012 og godkjente årsrapport, regnskap og budsjett for 2012.

To nye resolusjoner ble også enstemmig vedtatt, som kommer i tillegg til de tre som ble vedtatt i årsmøtet 2011.

Valgene gav Parat UiOs styre to nye medlemmer, Anne Innes fra Institutt for geofag og Magnus Hovland fra USIT.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

 

Med et flott oppmøte av Parat medlemmer(ca 60 stk) og noen venner ventet vi tålmodig på at foredragsholder og teknikken kom på plass.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Konsekvensen av løse ansettelsesforhold er negative både for den enkelte arbeidstaker, for arbeidsgiver og for samfunnet. Den ansatte får ikke økonomisk forutsigbarhet og trygge rammer rundt sine liv. Arbeidsgiver får ikke lojale, yrkesstolte og kulturbærende ansatte. Noe som åpenbart vil vises på bunnlinjen over tid. Dette uttaler Parats ledelse i sitt nyhetsbrev nr 1/2012

Les hele nyhetsbrevet nedenfor

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Prosjektleder Jorulf Brøvig Silde i Grønt UiO ga en engasjerende presentasjon av miljøarbeidet ved UiO for de ca 40 fremmøtte på medlemsmøtet 12. mars.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Mens blåsnippene i norsk næringsliv mener at konkurranseutsetting er det eneste saliggjørende, omtales konkurranseutsetting ofte negativt av arbeidstakersiden. Sannheten og løsningen ligger nok et sted midt i mellom." Dette skriver Parats leder i nyhetsbrev nummer 3/2012.

I dette nyhetsbrevet får vi også vite at det på første landsmøte skal vedtas et arbeidslivspolitisk program. Det betyr at vi skal være med å vedta hvilke politiske standpunkter vår organisasjon skal jobbe etter. Alle medlemmer kan sende saker og synspunkter til mailadressen: program@parat.com