print logo

Aktuelt - Side 4

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Fagforeningene og arbeidsgiver ved UiO har nå kommet til enighet om modell for de lokale lønnsforhandlingene høsten 2011.

Det blir forhandlinger på individuelt grunnlag, Parat UiOs medlemmer må sende inn sine krav innen kl 16 den 22. september.

Se informasjonsside om lokale lønnsforhandlinger 2011.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

 

Med et flott oppmøte av Parat medlemmer(ca 60 stk) og noen venner ventet vi tålmodig på at foredragsholder og teknikken kom på plass.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Medlemstallet er viktig for å utøve medbestemmelse og ta vare på de ansattes rettigheter på arbeidsplassen lokalt, men også for at hele organisasjonen skal kunne vise til den støtten de har, når de møter til sentrale forhandlinger. Alle Parat UiOs medlemmer oppfordres derfor nå til å delta i en viktig oppgave: å øke medlemstallet!

Sentral kampanje Parat sentralt lanserer fra 15.11 en stor vervekampanje med flotte vervepremier. Kampanjen avsluttes den 31.12.2011.

Parat UiO-kampanje Den sentrale kampanjen kommer i tillegg til Parat UiOs egen vervekampanje som avsluttes samtidig. Dersom du verver noen i denne perioden er du altså automatisk med i to ulike premietevlinger!

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Konsekvensen av løse ansettelsesforhold er negative både for den enkelte arbeidstaker, for arbeidsgiver og for samfunnet. Den ansatte får ikke økonomisk forutsigbarhet og trygge rammer rundt sine liv. Arbeidsgiver får ikke lojale, yrkesstolte og kulturbærende ansatte. Noe som åpenbart vil vises på bunnlinjen over tid. Dette uttaler Parats ledelse i sitt nyhetsbrev nr 1/2012

Les hele nyhetsbrevet nedenfor

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud takker i nyhetsbrev nr. 9/2011 alle medlemmer som har engasjert seg i artikler og på tv i høst i forbindelse med konsekvensene av avtalen om fleksibel alderspensjon for offentlig ansatte.

"Flere av dem som er brukt som eksempler i pressen har vært Paratmedlemmer", sier han. Det nye systemet medfører en rekke nye utfordringer, og Parat har engasjert seg sterkt i behovet for endringer i offentlig tjenestepensjon, slik at den harmonerer med ny fleksibel alderspensjon. Det gjør den ikke i dag.

Les resten av nyhetsbrevet nedenfor

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

UiO provoserer sine ansatte ved å innføre kutt i permisjonsordningene fordi kuttet er knyttet til problematikken omkring midlertidige ansettelser. Dette mener UiOs hovedtillitsvalgte i sin debattartikkel i Dagens Næringsliv tirsdag 2. januar 2012. Artikkelen er et tilsvar til DN 21.12.2011, der avisen på lederplass mener at organisasjonene må bestemme seg for hva de liker minst: Redusert bruk av midlertidige ansettelser eller innstramming i permisjonspraksis.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

UiOs miljørådgiver har startet et nyhetsbrev Miljønytt

I første nummer er det fokus på passivhus og plusshus, men det er også en oversikt over kurs og aktiviteter framover.

 

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Et mål om "én ansatt - én stemme" ved valg i universitets- og høgskolesektoren ble vedtatt i Parats representantskap i møte i november 2011! Parat mener at bestemmelsen om ulik stemmevekting mellom ansattegrupper er udemokratisk og ikke ivaretar prinsippet om likebehandling av ansatte slik man har det ellers i norsk arbeidsliv.

Saken startet med at Parat UiO i sitt årsmøte 2011 vedtok en resolusjon om at Parat UiO skal jobbe langsiktig for å oppheve vektingen av stemmer mellom teknisk-administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte, slik at stemmer fra alle ansattegrupper skal telle likt ved valg. 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Dette var en av de meldingene som kom i Parat UiOs åpne møte for UiO-ansatte om pensjon for statsansatte den 28.11.11. Parats advokat Andreas Grunde Rabben Moen sa at dersom man begynner å ta folketrygden og pensjon fra Statens Pensjonskasse ut til ulik tid kan man lett gå i en felle og tape penger.

Parats leder, Hans-Erik Skjæggerud, presiserte i sitt innlegg at YS vil avklare endelig sin holdning til de gjeldende pensjonsordningene i Staten på nyåret 2012, men at tema uansett vil være politikermat i flere år framover. Pensjonsreformens forhold til uføreytelser og etterlattepensjoner er således fremdeles uløst i det systemet vi har nå.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Et mål om "én ansatt - én stemme" ved valg i universitets- og høgskolesektoren ble vedtatt i Parats representantskap i møte i november 2011! Parat mener at bestemmelsen om ulik stemmevekting mellom ansattegrupper er udemokratisk og ikke ivaretar prinsippet om likebehandling av ansatte slik man har det ellers i norsk arbeidsliv.

Saken startet med at Parat UiO i sitt årsmøte 2011 vedtok en resolusjon om at Parat UiO skal jobbe langsiktig for å oppheve vektingen av stemmer mellom teknisk-administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte, slik at stemmer fra alle ansattegrupper skal telle likt ved valg. 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Vi har mottatt denne uttalelsen fra en av de streikende ved Det odontologiske fakultet:

" Det er god stemningen blant de streikende tannhelsesekretærene ved det odontologiske fakultetet i Oslo. Engasjerte tannhelsesekretærer med stå på vilje og stor streikevilje. Tilbakemeldinger fra forbipasserende er utelukkende positive, enten i form av vink, klapping eller utrop som STÅ PÅ!"

Vi i Parat UiO er enige, STÅ PÅ!

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I går onsdag gikk de streikende tannhelsesekretærene i samlet flokk fra Det odontologiske fakultet på Geitmyrsveien til de tre streikende foreningenes felles streikemøte på Frederikkeplassen.

Det ble en flott markering, der det ble holdt appeller fra hver av organisasjonene. Parats leder, Hans-Erik Skjæggerud, som marsjerte med oss fra odonten til Blindern, holdt appell på vegne av YS-Stat.

Se Uniforums omtale av appellene

Publisert 4. apr. 2013 13:58
Publisert 4. apr. 2013 13:58

YS stat, LO stat og Akademikerne ble natt til 2. juni enige med staten om ny hovedtariffavtale i staten. Det ble oppnådd en økonomisk ramme på om lag 4,1 prosent. Oppgjøret har en innretning som sikrer alle økt kjøpekraft.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Uniforum bringer i dag bilde av streikevakter fra NTL og Parat UiO på felles stand.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat UiOs medlemmer ved Det odontologiske fakultet og Samordna opptak er tatt ut i streik. Meklingen i årets lønnsoppgjør i statlig sektor førte ikke frem. Ellers på UiO er flere hundre ansatte også i streik.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Onsdag 30. mai er en dag jeg sent kommer til å glemme. På denne dagen skulle de streikende fra Parat UiO marsjere fra Det odontologiske fakultet på Geitmyrsveien til Blindern. Deretter delta i felles markering til støtte for streiken på Frederikkeplassen. Før vi skulle kjøre t-bane med 50 streikende til Nationalteateret for å delta på YS-streikemarkering.

Det ble en begivenhetstrik dag som her er dokumentert med bilder av vår fotograf Jan Unneberg!

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parats nyhetsbrev er denne gang naturlig nok preget av streiken i offentlig sektor. I sin leder skriver Hans-Erik Skjæggerud forklaringer om frontfagsmodellen og andre forhold som kan være vanskelige å forstå for vanlige medlemmer, og gir gode begrunnelser for hvorfor denne streiken er verd innsatsen.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Torsdag 31. mai gjennomførte programmet "Opplysningen" i Radio Nova dette intervjuet med talspersoner for Parat, Ntl og Forskerforbundet ved UiO. Deltakerne er Ole Martin Nodenes (Parat/YS), Ellen Dalen (Ntl/LO) og Eivind Balsvik (Forskerforbundet/Unio). Intervjuet handler om streiken i staten.

Intervjuet finner du her

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Medlemmene i YS-Stat har sagt et rungende JA til ny Hovedtariffavtale i Staten. Godt over 90% av stemmene fra Parat-medlemmene var JA til resultatet. Her er pressemelding fra YS-Stat

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Tirsdag 5. mars forhandlet fagforeningene og ledelsen ved UiO om ny organisering av sentraladministrasjonen. Da man ikke kom til enighet på det første forhandlingsmøtet, ble det satt opp nytt møte torsdag 7. mars.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Rektorkandidatene Torkil Vederhus og Ole Petter Ottersen møttes til duell onsdag 19. mars. Parat stilte selvfølgelig med spørsmål til begge kandidatene.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Tjenestemannsorganisasjonene ved UiO inviterte alle ansatte til debattmøte om de foreslåtte endringene for sentraladministrasjonen mandag 4. mars.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Mandag 11. mars inviterte Parat alle sine medlemmer til medlemsmøte og årsmøte i Klubben på Georg Sverdrups hus.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Hovedtillitsvalgt i Parat UiO, Ole Martin Nodenes, er nylig intervjuet av Uniforum og bedt om å utdype prioriteringene til foreningen.

Les artikkelen