print logo

Aktuelt - Side 3

Publisert 4. apr. 2013 13:58
Publisert 4. apr. 2013 13:58

I sin leder for nyhetsbrev nummer 5/2011 skriver Hans-Erik Skjæggerud at vi i lønnsforhandlingene fikk utbytte av verdiskapningen i offentlig og privat sektor, samtidig som forhandlerne tok hensyn til den økonomiske situasjonen i verden. Oppgjøret endte med enighet mellom partene. Dersom også årets oppgjør hadde endt opp hos meglingsmannen ville det vært grunnlag for å stille spørsmål ved hele forhandlingssystemet, sier han.

I nyhetsbrevet omtales også økningen i grunnbeløpet i folketrygden (G), og hva som skjer med Paratmedlemskapet når du blir pensjonist. Les hele nyhetsbrevet nedenfor.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det er nå forhandlet frem en ny langsiktig avtale med Gjensidige, og med den følger gode nyheter:

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Etter enighet mellom Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er det nå klart at Rettsmedisinsk institutt overføres til Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

"Konstruksjonen Parat er med sin organisering av medlemmer på tvers av sektorer og virksomheter, unik i norsk fagbevegelse.  Denne måten å forene felles interesser på til tross av noen ulikheter, gir Parat en ekstra dimensjon som ingen andre arbeidstakerorganisasjoner i Norge kan vise til", uttaler Parats leder, Hans-Erik Skjæggerud i dagens lederartikkel. 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I dagens lederartikkel fremhever Parats leder Hans-Erik Skjæggerud at kampen for likelønn mellom kjønnene ikke er over, heller ikke i offentlig sektor. I årets mellomoppgjør har statlig og kommunal sektor frist til 1. mai om å bli enige. Hovedkravet er reallønnsvekst for alle.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I sitt innlegg på Parats regionkonferanse i dag og i går understreket Horn Johannessen at kunnskap om rettighetene våre er vår makt.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat UiOs leder Ole Martin Nodenes er også leder av regionalpolitisk utvalg øst (RPU) og var derfor fasilitator/vertskap for regionkonferansen på Gardermoen. Dag én var viet til Parats flaggsak 2011: "Medvirkning og medbestemmelse", mens dag to hadde inkluderende arbeidsliv som tema. 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

"Uttrykk som "å jobbe smartere" oppfattes i beste fall som morsomme utspill. De gir inntrykk av en manglende forståelse fra ledelsen av hva som foregår på grunnplanet", sier Astrid Waaler Kaas i et debattinnlegg om prosessen "Internt handlingsrom" (IHR) i Uniforum 05 den 31.03.11. "Mangel på (riktigI) informasjon, eller dårlig planlegging kan føre til at en prosess oppleves som rotete".

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) stiller store krav til partene i arbeidslivet. Vi skal alle bidra til å nå målene om redusert sykefravær, om å få seniorene til å være i arbeidslivet lenger og om å bidra til at personer med redusert funksjonevne kommer i arbeid.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Dette var IT-direktør Lars Oftedal klar på da Aslak Bonde spurte om UiO følger gjeldende lover og regler om innsyn i medarbeidernes e-post. Parat UiOs åpne debattmøte "Overvåkes arbeidsdagen" torsdag 5. mai var godt besøkt og innholdet interessant.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Partene i staten kom fredag kveld i havn med årets mellomoppgjør. Dette oppgjøret handler bare om penger. "Jeg er veldig fornøyd med størrelsen på det generelle tillegget", uttaler Ole Martin Nodenes, "de statsansatte får drøye 7000 kroner og det er viktig for å beholde kjøpekraften".

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

YS/Parat oppfordrer både straighte og skeive medlemmer til å delta i årets parade under Skeive dager i Oslo - lørdag 25. juni kl. 13 i Oslo under YS-fanen.

YS' arbeidsgruppe for likestilling for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner arbeider med å organisere deltakelsen under parolen "Likeverd i arbeidslivet".

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Årets båttur på Oslofjorden i regi av Parat region øst går av stabelen 14. juni 2011 kl. 16.30-21.30 fra Rådhusbrygge 2. Det er påmelding med frist 27. april 2011

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat vil i 2011 ha et spesielt fokus på medvirkning og medbestemmelse i norsk arbeidsliv. Dette er vår flaggsak og målet er at våre tillitsvalgte, gjennom økt kunnskap og kompetanse, skal bli enda bedre rustet i møte med arbeidsgiverne.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Fagforeningene har de siste dagene oppnådd noe mer innflytelse i prosessen Internt handlingsrom. De hovedtillitsvalgte i NTL UiO, Akademikerne, Forskerforbundet og Parat UiO står sammen om at dette ikke er godt nok - arbeidsgiver forholder seg ikke til Hovedavtalen.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Vi har mottatt denne uttalelsen fra en av de streikende ved Det odontologiske fakultet:

" Det er god stemningen blant de streikende tannhelsesekretærene ved det odontologiske fakultetet i Oslo. Engasjerte tannhelsesekretærer med stå på vilje og stor streikevilje. Tilbakemeldinger fra forbipasserende er utelukkende positive, enten i form av vink, klapping eller utrop som STÅ PÅ!"

Vi i Parat UiO er enige, STÅ PÅ!

Publisert 4. apr. 2013 13:58

15. juni holdt Parat et medlemsarrangement med omvisning på Munchmuseet og bespisning på cafeen på Tøyen Hovedgård. Arrangementet var så populært at plassene var utbooket før påmeldingsfristen gikk ut!

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat UiO gratulerer Universitetet i Oslo, med alle sine ansatte og studenter, på 200-årsdagen 2. september 2011!

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I tråd med vedtektene i Parat kunngjøres første ordinære landsmøte, som finner sted 14. og 15. november 2012 i Trondheim.

I tilknytning til landsmøtet blir også den årlige Paratkonferansen arrangert. Landsmøtedelegatene er invitert også til Paratkonferansen.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Fagforeningene og arbeidsgiver ved UiO har nå kommet til enighet om modell for de lokale lønnsforhandlingene høsten 2011.

Det blir forhandlinger på individuelt grunnlag, Parat UiOs medlemmer må sende inn sine krav innen kl 16 den 22. september.

Se informasjonsside om lokale lønnsforhandlinger 2011.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parats nyhetsbrev varsler at organisasjonens første landsmøte blir i november 2012 i Trondheim.

Andre saker er Offentlig tjenestepensjon, Ryanairsaken og konflikt med Spekter.

Les hele nyhetsbrevet nedenfor

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat UiOs årsmøte ble avviklet i personalkantina på UB mandag 12.3. Årsmøtet var godt fornøyd med styrets innsats gjennom 2012 og godkjente årsrapport, regnskap og budsjett for 2012.

To nye resolusjoner ble også enstemmig vedtatt, som kommer i tillegg til de tre som ble vedtatt i årsmøtet 2011.

Valgene gav Parat UiOs styre to nye medlemmer, Anne Innes fra Institutt for geofag og Magnus Hovland fra USIT.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

 

Med et flott oppmøte av Parat medlemmer(ca 60 stk) og noen venner ventet vi tålmodig på at foredragsholder og teknikken kom på plass.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Medlemstallet er viktig for å utøve medbestemmelse og ta vare på de ansattes rettigheter på arbeidsplassen lokalt, men også for at hele organisasjonen skal kunne vise til den støtten de har, når de møter til sentrale forhandlinger. Alle Parat UiOs medlemmer oppfordres derfor nå til å delta i en viktig oppgave: å øke medlemstallet!

Sentral kampanje Parat sentralt lanserer fra 15.11 en stor vervekampanje med flotte vervepremier. Kampanjen avsluttes den 31.12.2011.

Parat UiO-kampanje Den sentrale kampanjen kommer i tillegg til Parat UiOs egen vervekampanje som avsluttes samtidig. Dersom du verver noen i denne perioden er du altså automatisk med i to ulike premietevlinger!