print logo

Aktuelt - Side 2

Publisert 17. des. 2013 09:29

Det er ledige plasser til trinn 2 kurset på Kongsberg den 21. - 23. januar 2014. Påmeldingsfristen er torsdag 19. desember. Dersom du har spørsmål, kan du gjerne ta kontakt. Vennlig hilsen Parat region Sør

 

Publisert 2. des. 2013 14:56

Her er nyhetsbrev fra Parat sentralt for desember 2013. Av viktige saker er kåring av årets tillitsvalgt, feiring av Parat-dagen og at Farmasiforbundet har valgt å gå inn i Parat

Les nyhetsbrevet her

Publisert 28. okt. 2013 13:46

Nå går akademia til PR-bransjen. Flere norske universiteter har signert millionavtaler. - Uheldig, sier tillitsvalgt I Parat, Ole Martin Nodenes.

Publisert 5. sep. 2013 13:57

Onsdag 4. september avholdt Parat UiO møte for medlemmer med fokus på ansattes rettigheter og plikter ved omstilling. Foredragsholder var avdokat Eva Borhaug fra Parat. De fremmøtte stilte svært gode og relevante spørsmål, noe som ga gode diskusjoner.

Foilene fra foredraget finner du her

Publisert 7. juni 2013 16:13

Etter tre forhandlinsmøter ble Universitetsledelsen og Fagforeningene torsdag enige om organisering av Sentraladministrasjonen.

Publisert 28. mai 2013 15:58
Publisert 23. mai 2013 15:19

Nå gjennomføres valg av medlemer for neste periode i Universitetsstyret. Parat UiO oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin!

Publisert 2. mai 2013 10:40

YS-stat og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene er blitt enige med staten om mellomoppgjøret 2013.

Publisert 2. mai 2013 09:38

Hovedtillitsvalgt i Parat, Ole Martin Nodenes, stiller til valg som ansattrepresentant for de teknisk og administrativt ansatte i universitetsstyret.  

Publisert 2. mai 2013 09:30

I Parat sitt nyhetsbrev for april 2013 kan du lese mer om blant annet Parat vs Ryanair og Gate Gourmet saken.

Publisert 29. apr. 2013 10:02

Fredag 26. april inviterte alle fagforeningene ved UiO  til et felles allmøte. Bakgrunnen for møtet var den fastlåste situasjonen som er oppstått mellom fagforeningene og universitetsledelsen i IHR-prosessen.

 

Publisert 25. apr. 2013 13:19

Uoversiktlig informasjon og usikkerhet om reell medvirkning preger omorganiseringen av UiOs sentraladministrasjon, kommer det fram i en rapport.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

På sitt styremøte 12. mars vedtok Universitetsstyret omorganisering av sentraladministrasjonen SA5 med seks mot fem stemmer.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

 

Som en del av Parats satsning på samfunnsansvar har hovedstyret vedtatt at Parats ansatte og tillitsvalgte ikke skal bruke Ryanair når de er på oppdrag for Parat.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

 

De lokale forhandlingene etter hovedtariffavtalens paragraf 2.3.3 ble undertegnet av partene i dag, tirsdag 26. oktober.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Dette uttaler Parats leder Hans-Erik Skjæggerud etter at årets justeringsforhandler nå er avsluttet. Store stillingsgrupper i staten, hvor andelen kvinner er større enn menn, blir løftet.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

 

"Antallet midlertidig ansatte i UH-sektoren er dobbelt så høyt som i arbeidslivet for øvrig, og heller ikke de administrative ansatte slipper unna. – Universitetene klarer å få ned andelen midlertidig ansatte hvis de vil, mener Ole Martin Nodenes i Parat."

 

Les hele artikkelen i Uniforum

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Vi har mottatt denne uttalelsen fra en av de streikende ved Det odontologiske fakultet:

" Det er god stemningen blant de streikende tannhelsesekretærene ved det odontologiske fakultetet i Oslo. Engasjerte tannhelsesekretærer med stå på vilje og stor streikevilje. Tilbakemeldinger fra forbipasserende er utelukkende positive, enten i form av vink, klapping eller utrop som STÅ PÅ!"

Vi i Parat UiO er enige, STÅ PÅ!

Publisert 4. apr. 2013 13:58

15. juni holdt Parat et medlemsarrangement med omvisning på Munchmuseet og bespisning på cafeen på Tøyen Hovedgård. Arrangementet var så populært at plassene var utbooket før påmeldingsfristen gikk ut!

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat UiO gratulerer Universitetet i Oslo, med alle sine ansatte og studenter, på 200-årsdagen 2. september 2011!

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I tråd med vedtektene i Parat kunngjøres første ordinære landsmøte, som finner sted 14. og 15. november 2012 i Trondheim.

I tilknytning til landsmøtet blir også den årlige Paratkonferansen arrangert. Landsmøtedelegatene er invitert også til Paratkonferansen.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Fagforeningene og arbeidsgiver ved UiO har nå kommet til enighet om modell for de lokale lønnsforhandlingene høsten 2011.

Det blir forhandlinger på individuelt grunnlag, Parat UiOs medlemmer må sende inn sine krav innen kl 16 den 22. september.

Se informasjonsside om lokale lønnsforhandlinger 2011.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parats nyhetsbrev varsler at organisasjonens første landsmøte blir i november 2012 i Trondheim.

Andre saker er Offentlig tjenestepensjon, Ryanairsaken og konflikt med Spekter.

Les hele nyhetsbrevet nedenfor

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat UiOs årsmøte ble avviklet i personalkantina på UB mandag 12.3. Årsmøtet var godt fornøyd med styrets innsats gjennom 2012 og godkjente årsrapport, regnskap og budsjett for 2012.

To nye resolusjoner ble også enstemmig vedtatt, som kommer i tillegg til de tre som ble vedtatt i årsmøtet 2011.

Valgene gav Parat UiOs styre to nye medlemmer, Anne Innes fra Institutt for geofag og Magnus Hovland fra USIT.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

 

Med et flott oppmøte av Parat medlemmer(ca 60 stk) og noen venner ventet vi tålmodig på at foredragsholder og teknikken kom på plass.