Observatoriets Venner

Observatoriebygningen fra 1834.

Akvarell av Observatoriebygningen av Chr. H. Grosch

Introduksjon

Foreningen Observatoriets Venner arbeider for at Observatoriet i Oslo blir tatt vare på som et minnesmerke over naturvitenskapenes, astronomiens og matematikkens historie i Norge. Foreningen søker å samle og utbre kunnskap om de vitenskapshistoriske og kulturhistoriske tradisjoner som knytter seg til bygningen.

Denne siden blir for tiden ikke aktivt vedlikeholdt. Se også webstedet til Observatoriemuseet.

Innhold

Sist endret av Kjetil Kjernsmo. Se også øvrig kontaktinformasjon.
Level Triple-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0