print logo

Studieutvalget

Studieutvalget

Studieutvalget har ansvar for å planlegge medlemskurs og annen skolering som gis i regi av foreningen, og sørge for at dette gjennomføres etter de retningslinjer som er fastsatt. Utvalget har også ansvar for å videreformidle kurs som arrangeres av NTL-forbundet, LO Stat og AOF.

Gå til kursoversikten

På årsmøtet 2017 ble følgende valgt:

Kaja Santelmann, Leder

Gry Stubberud
Turi Lindalen
Kristin Storbæk
Mesina James R Sagaute
Katja Anderson 

Har du forslag til kurs? Send en e-post til NTL-kontoret.

Publisert 3. mai 2010 16:07 - Sist endret 1. feb. 2018 11:13