print logo

Plattform og hovedoppgaver

Hovedoppgaver 2017-2018

NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2015-2018.

Publisert 11. sep. 2017 15:49
Publisert 11. sep. 2017 15:45
Publisert 26. mars 2015 15:44

Årsmøtet i 18. mars 2015 vedtok at dette skulle være foreningens hovedfokus i kommende periode:

Publisert 11. mars 2012 12:08

Årsmøtet i 20. mars 2013 vedtok at dette skulle være foreningens hovedfokus i kommende periode:

Publisert 2. feb. 2010 11:13

NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2011-2014 i tillegg til følgende: