print logo

Nyheter - Side 6

Publisert 21. okt. 2016 15:13

Regjeringen trapper opp mål- og resultatstyringen i forsknings- og utdanningssektoren. Dette skjer til tross for kritikk om byråkratisering og av at aktivitetet vris fra fag til finansiering.

Publisert 21. okt. 2016 10:38
Publisert 22. aug. 2016 15:51
Publisert 1. aug. 2016 10:50
Publisert 1. juli 2016 11:22

NTL kontoret holder sommerstengt fra 3. til 25. juli.

Publisert 1. juli 2016 10:02

Informasjon om forhandlinger og kravskjema vil bli sendt til medlemmene senest 1. august, med frist 29. august.

Publisert 1. juli 2016 10:00

Regjeringens forslag til ny lov om arbeidsforholdene for statsansatte provoserer, skriver Klassekampen 1. juli. Ellen Dalen, leder og hovedtillitsvalgt i NTL UiO, mener forslaget svekker de statsansattes rettigheter på alle punkter.

Publisert 23. juni 2016 15:07

21. juni orienterte LO Stat-leder Tone Rønoldtangen Riksmekleren om at LO Stat godkjenner meklingsresultatet. Dermed har vi fått en ny tariffavtale i staten.

Publisert 2. juni 2016 16:22

Styret i NTL UiO har behandlet årets tariffresultat og flertallet har besluttet å anbefale sine medlemmer å stemme nei. Det var ingen uenighet om vurderingen av resultatet, diskusjonen handlet om hvorvidt vi skulle komme med en anbefaling eller ikke.

Publisert 20. mai 2016 18:14

Vi har tidligere meldt at UiO er tatt ut i streik dersom partene i statens tariffoppgjør ikke kommer til enighet. I dag er det offentliggjort hvem dette gjelder.