print logo

Nyheter - Side 3

Publisert 15. juni 2017 09:34

I dag, 15. juni, markerer fagorganiserte over hele verden Renholdernes dag. NTL vil takke renholderne for den viktige jobben dere gjør!

Publisert 8. juni 2017 12:14

Julie Lødrup fra NTL ble valgt inn i LOs ledelse på LO-kongressen 11. mai. Hun får ansvaret for å følge opp fagfeltet forskning og høyere utdanning. Lødrup skal også arbeide med rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning. 

Publisert 26. mai 2017 12:17

Tradisjonen tro arrangerer NTL UiO båttur på fjorden for våre medlemmer, med reker, sol og hygge ombord på skuta Jomfruen.

Publisert 22. mai 2017 11:23

NTL UiO anbefaler Marianne Midthus Østby som kandidat for de teknisk-adminsitrativt ansatte i universitetsstyret

Publisert 5. mai 2017 16:58

Enighet i mellomoppgjøret i staten - lønnssystemet består, generelt tillegg på 0,33% til alle medlemmer i LO Stat, og lokale forhandlinger til høsten.

Publisert 28. apr. 2017 14:16

NTL UiO deltar tradisjonen tro i årets 1. mai-feiring. Vi stiller med plakater og paroler, og oppfordrer alle våre medlemmer til å bli med.

Publisert 21. apr. 2017 15:01
Publisert 4. apr. 2017 12:53

Torsdag 30. mars overleverte partene i staten sine krav til tariffoppgjøret 2017. Tariffoppgjøret 2017 er et mellomoppgjør og omfatter i utgangspunktet bare en justering av lønn, ikke det øvrige innholdet i tariffavtalen. Men i år handler statsoppgjøret også om endringer i lønns- og forhandlingssystemet. LO Stat krever at de disponible midlene i all hovedsak gis som sentrale generelle tillegg, tiltak for lavlønte og likelønn vil bli prioritert, og lover samtidig kamp for et statlig lønns- og forhandlingssystem under press.

Publisert 3. apr. 2017 10:57

For NTL UiO står kampen for å bevare og styrke universitetsdemokratiet sentralt i diskusjonen om hvem som skal lede UiO i fremtiden. Og i dette spørsmålet er årets rektorvalg et veivalg. Graver er den eneste som kan vise til et langvarig engasjement og arbeid for å bevare ordningen med valgt rektor.

Publisert 22. mars 2017 13:43

- Dårlig idé med sluttpakker for eldre og ikke-produktive forskere.