Nyheter - Side 3

Publisert 8. jan. 2018 13:38

Det vil bli mye debatt om pensjon i vår og 12. februar arrangerer Forsvar offentlig pensjon konferansen En solidarisk pensjon for framtida. 

Ebba Wergeland og Stein Stugu m.fl. er bekrefta innledere.  

Publisert 22. des. 2017 13:07

Riktig god jul til alle våre medlemmer!

Kontoret holder stengt mellom 24.desember og 2.januar 2018. Dersom din henvendelse haster, så kan du kontakte oss på telefon 452 11 211.

Publisert 14. des. 2017 14:05

Partene i staten har inngått ny fleksitidsavtale. Avtalen er en prøveordning som varer fra 1. januar 2018 til 30. juni 2019.

Publisert 8. des. 2017 10:54

NTL UiO inviterer til seminar om HR med Stein Stugu.

Tid og sted: 15. desember, kl 9-11, Seminarrom 204, Georg Morgenstiernes hus

Publisert 13. nov. 2017 10:34

NTL-tillitsvalgt Ellen Dalen på Universitetet i Oslo mener lokale arbeidsgivere ikke klarer å håndtere ansvaret for statens lønnsutvikling. – Lokale forhandlinger ivaretar kun et lite mindretall og kvinnene kommer dårlig ut, sier hun.

Publisert 13. nov. 2017 10:28

Arbeidsgiver fikk i 2017 gjennomslag for sitt krav om større lokalt handlingsrom og for første gang ble det avsatt mer penger til lokale forhandlinger enn til sentrale tillegg. Dette har forskjøvet makt fra arbeidstakere til arbeidsgiverne. Konsekvensen av dette for de ansatte ved UiO er de fleste får en nedgang i kjøpekraft, kvinner får dårligere lønnsutvikling enn menn og forskjellene mellom bunn og topp øker. LO mener arbeidsgiver ikke tar det nødvendige ansvaret for inntektsfordelingen som bør følge de utvidede fullmaktene.

 

Publisert 1. nov. 2017 15:40

For å feire NTLs 70 års dag 1. november arrangerer vi en vervekonkurranse blant våre medlemmer. Ved å verve flere medlemmer og bidra aktivt til medlemsveksten bidrar du også til å øke NTLs gjennomslagskraft og gjøre oss mer slagkraftige i kampen for våre medlemmers rettigheter.

Publisert 30. okt. 2017 15:17

NTL UiO inviterer sine medlemmer til å delta på NTL sin forskningspolitiske konferanse 7.november.

Konferansen er gratis for NTLs medlemmer

Publisert 24. okt. 2017 13:44

1. november er det 70 år siden NTL ble opprettet. Vi markerer dagen med frokostseminar, kakefest på Blindern og vervekonkurranse.

Publisert 26. sep. 2017 11:17

NTL UiO inviterer medlemmer med verv i innstilling- og tilsettingsråd på UiO til nettverkssamling og kurs om den nye loven med forbundssekretær Heidi Hoksnes Sørli.