Nyheter - Side 15

Publisert 9. sep. 2014 14:17

Nye tall viser at rundt 200.000 av LOs 900.000 medlemmer har høyere utdanning. Sist ankommet var SAS-pilotene som kom inn i LO i august.

Publisert 5. sep. 2014 10:55

Arbeiderbevegelsen har kjempet frem en massiv utbygging av høyere utdanning, for å sikre lik rett til utdanning og uavhengig forskning. Dette samfunnsansvaret står i kontrast til de politiske signaler som kommer fra dagens regjering. Regjeringen har varslet store endringer i offentlig sektor, med omfattende privatisering, konkurranseutsetting og flere midlertidig ansatte. En slik omlegging vil også få negative konsekvenser for høyere utdanning og forskning.

Publisert 3. sep. 2014 11:25

Regjeringen har tatt et første skritt i retning av mer privatskoler, "alle" snakker om å løfte fag- og yrkesopplæringen og noen snakker om mastersyke - og produktivitetskommisjonen er i full gang.

Publisert 1. sep. 2014 11:43

25. juni sendte arbeidsminister Robert Eriksson ut på høring en rekke forslag som innebærer en svekking av arbeidsmiljøloven. Det mest kontroversielle forslaget er å innføre generell tillatelse til å ansette personer i midlertidige stillinger i opp til ett år.

Det  arrangeres en fanemarkering på Youngstorget 23. september kl. 14:00. Styret i NTL UiO har vedtatt å slutte seg til markeringen, og at vi oppfordrer alle medlemmer til å møte på Youngstorget denne dagen.

 

Publisert 29. aug. 2014 11:30

Forbundsstyret i NTL støtter de streikende i deres krav om å beholde og avtalefestede arbeidstidsordninger.

Publisert 29. aug. 2014 11:12

Vi er bekymret for at forslagene til kommisjonen vil være inspirert av den danske kommisjonens arbeid, sier Ellen Dalen i Norsk Tjenestemannslag ved Universitetet i Oslo (NTL UiO).

Publisert 7. aug. 2014 11:35

Befolkningen i Gaza er i en fortvilet situasjon, sier Anita Solhaug, 1. nestleder i NTL. Antall døde og sårede stiger for hver time. Folk mangler mat, vann og medisinsk utstyr. Okkupasjonen og Israels krigshandlinger skaper en humanitær krise som det vil ta lang tid å komme ut av. Det er akutt behov for nødhjelp.

Publisert 20. juni 2014 13:13

Medlemmene i LO Stats forbund har stemt ja til resultatet i statsoppgjøret. Og de gjorde det med solid flertall.

Publisert 12. juni 2014 11:03

Mer bruk av midlertidige ansettelser, utvidete rammer for overtid og langturnus og åpning for ulik lønn for vikarer og fast ansatte. Det er noen av forslagene regjeringen vil forme framtidas arbeidsliv med.

Publisert 6. juni 2014 09:19

– NTL meiner at oppseiingsvarselet til dei 23 medarbeidarane i Norsk Ordbok må trekkjast tilbake, seier tilliltsvald Marianne Midthus Østby til Uniforum.