print logo

Nyheter - Side 15

Publisert 6. juni 2014 09:19

– NTL meiner at oppseiingsvarselet til dei 23 medarbeidarane i Norsk Ordbok må trekkjast tilbake, seier tilliltsvald Marianne Midthus Østby til Uniforum.

Publisert 2. juni 2014 09:04

Mandag 2. juni starter uravstemningen i staten. Uravstemningen skal vise om du som NTL-medlem i staten godtar meklingsresultatet med forslag til ny hovedtariffavtale i staten. Velger et flertall å stemme ja, er forslaget godtatt. Blir det et nei-flertall går vi til streik. Det er derfor viktig at du deltar og sier din ­mening.

Publisert 26. mai 2014 12:24

Tradisjonen tro arrangerer NTL UiO båttur med mild sjøbris, reker og sol - i år som i fjor - på en fjord - ombord på borgåsskuta Christiania.

Tid og sted:Den tradisjonsrike båtturen - 2014 17. jun. 2014 17:00 - 22:00, Rådhusbrygge 2

Publisert 26. mai 2014 09:46

Flertallet i LO Stats forhandlingsutvalg sa i dag tidlig ja til et forslag fra riksmekleren. Forslaget innebærer en samlet lønnsøkning på linje med privat sektor. – Med en arbeidsgiver som angrep opparbeidede rettigheter og fokuserte på prosenttillegg og store potter til lokale forhandlinger var det dette vi klarte å hente ut under meklingen. Nå er det opp til medlemmene å bestemme, sier NTL-leder John Leirvaag. 

Publisert 26. mai 2014 09:17
Publisert 15. mai 2014 15:43

Revidert statsbudsjett ble lagt frem 14. mai og det henvises flere steder til både den norske og den danske produktivitetskommisjonen. NTL UiO har lest budsjettet og sammenlignet med forslagene fra Danmark for å se hva som kan bli de konkrete resultatene av budsjettets formuleringer.

Publisert 15. mai 2014 15:42

Revidert statsbudsjett ble lagt frem 14. mai og det henvises flere steder til både den norske og den danske produktivitetskommisjonen. NTL UiO har lest budsjettet og sammenlignet med forslagene fra Danmark for å se hva som kan bli de konkrete resultatene av budsjettets formuleringer.

Publisert 14. mai 2014 13:14

Riksmekler Nils Dalseide åpnet mandag offisielt det som blir en utfordrende mekling i statsoppgjøret. 25. mai ved midnatt er fristen for å finne en løsning som hindrer at det blir konflikt.

Publisert 9. mai 2014 13:54

LO Stat leverte idag plassfratredelse for 4500 ansatte i staten og medlemmene ved NTL UiO er blant disse.

Partene i staten har fått meklingsfrist til 25.mai, og dersom partene ikke da er kommet til enighet, vil det bli streik i starten fra og med 26. mai.

Publisert 30. apr. 2014 18:52

LO stat har, sammen med YS og Unio, i dag gått til brudd i statens tariffforhandlinger.