print logo

Nyheter - Side 12

Ordet "Arbeidsmiljøloven" i et hjerte.
Publisert 8. jan. 2015 15:00

ARBEIDSMILJØLOVEN er loven som ga oss rett til fast jobb. Regjeringens forslag til endringer i loven vil bety økt usikkerhet og mindre frihet for norske arbeidstakere. Arbeidsgiver vil få mer makt – de ansatte vil få mindre.

Publisert 8. jan. 2015 14:28

Ekspertgruppen som har utredet finansiering av universiteter og høyskoler overleverte onsdag sin rapport til kunnskapsministeren.

Ekspertgruppen foreslår å videreføre hovedtrekkene i dagens finansieringssystem. I gruppens forslag er en like stor andel (30 prosent) av institusjonenes bevilgning avhengig av resultater som i dag. Det foreslås noen endringer i hva det gis økonomisk uttelling for. Blant annet skal det gis uttelling for ferdig utdannede kandidater, og det foreslås en styrking av insentivene for å satse på kvalitet i forskning.

Publisert 8. des. 2014 13:53

LOs sekretariat slår fast at H/Frp-regjeringen med sitt forslag om mer midlertidighet og en svekket arbeidsmiljølov er på kollisjonskurs med en samlet norsk fagbevegelse.

Publisert 8. des. 2014 10:40

NTL UiO inviterer til møte om årets lønnsforhandlinger fredag 12.desember kl 14.15-15.45 i Sophus Bugges hus, auditorium 3.

Tid og sted:Åpent møte om lokale lønnsforhandlinger 12. des. 2014 14:15 - 15:45, Auditorium 3, Sophus Bugges hus
Publisert 30. nov. 2014 22:28

Julekalenderen er tilbake i år også! Et år uten NTL UiOs snart legendariske julekalender er vel utenkelig. Hver eneste dag trekker vi en vinner blant de som har rett svar, og hver dag sender vi ut flotte NTL effekter!

 

 

Publisert 21. nov. 2014 15:00

NTL UiO har besluttet å ikke bringe årets forhandlingsresultat inn for Statens Lønnsutvalg. Dette betyr at protokollen nå er godkjent, og resultatet offentliggjøres mandag 24. november etter kl 12.00.

 

Hattemakernes fagforening i 1910.
Publisert 18. nov. 2014 11:09

Nå finnes det alternativer for folk i vitenskapelige stillinger ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter – som Forskerforbundet og Akademikerne.  Så – hva er spesielt ved Tjenestemannslaget?

Publisert 3. nov. 2014 14:50

Til alle medlemmer i NTL UiO,

Partene ved UiO hadde i dag protokollmøte i lokale lønnsforhandlinger. NTL UiO aksepterer ikke tilbudet slik det nå foreligger. Vi har tre uker på oss til å vurdere om vi har grunnlag for å legge tilbudet frem til Statens lønnsutvalg. Dersom vi løfter saken videre, vil resultatet ikke være klart før etter jul. Hvis vi ikke tar saken videre, vil resultatet slik det nå foreligger gjøres kjent etter 21. november.

Uansett når resultatet blir klart, vil virkningstidspunktet være 1. september 2014. Behandlingsmåten vil altså ikke påvirke utbetalingen til de som får opprykk.

Publisert 31. okt. 2014 14:20

De tre kandidatene til det ledige vervet som NTLs 1. nestleder er Kjersti Barsok (NTL Sentralforvaltningen), Ellen Dalen (NTL UiO) og Elisabeth Steen (NTL NAV).

Når NTLs landsmøte starter på mandag, settes det ned en valgkomite som skal jobbe fram et forslag til ny ledelse, som skal velges onsdag ettermiddag.

Publisert 24. okt. 2014 10:22

Årets lokale lønnsforhandlinger skulle etter planen være ferdige i går. Nå har protokollmøtet blitt utsatt til fredag 31. oktober og dersom protokoll underskrives av alle parter, vil resultatet bli gjort kjent så fort som mulig etter dette.

NTL vil sende e-post til alle medlemmer som har sendt inn krav, samt  formidle protokollen til alle våre medlemmer.