print logo

Nyheter - Side 11

Publisert 15. mai 2014 15:43

Revidert statsbudsjett ble lagt frem 14. mai og det henvises flere steder til både den norske og den danske produktivitetskommisjonen. NTL UiO har lest budsjettet og sammenlignet med forslagene fra Danmark for å se hva som kan bli de konkrete resultatene av budsjettets formuleringer.

Publisert 15. mai 2014 15:42

Revidert statsbudsjett ble lagt frem 14. mai og det henvises flere steder til både den norske og den danske produktivitetskommisjonen. NTL UiO har lest budsjettet og sammenlignet med forslagene fra Danmark for å se hva som kan bli de konkrete resultatene av budsjettets formuleringer.

Publisert 14. mai 2014 13:14

Riksmekler Nils Dalseide åpnet mandag offisielt det som blir en utfordrende mekling i statsoppgjøret. 25. mai ved midnatt er fristen for å finne en løsning som hindrer at det blir konflikt.

Publisert 9. mai 2014 13:54

LO Stat leverte idag plassfratredelse for 4500 ansatte i staten og medlemmene ved NTL UiO er blant disse.

Partene i staten har fått meklingsfrist til 25.mai, og dersom partene ikke da er kommet til enighet, vil det bli streik i starten fra og med 26. mai.

Publisert 30. apr. 2014 18:52

LO stat har, sammen med YS og Unio, i dag gått til brudd i statens tariffforhandlinger.

Publisert 22. apr. 2014 12:34

NTL UiO inviterer til kurs torsdag 8. mai 2014!

Kursholdere: Egil Skorstad (professor i organisasjon og arbeidslivsfag, Høgskolen i Østfold) og forsker Bitten Nordrik (De Facto)

Kurset er åpent for alle ansatte på UiO - så inviter med en kollega!

Tid og sted:"Et fleksibelt arbeidsliv: brukerorientering, omstillingsvilje og ledelsesstrategier" 8. mai. 2014 12:15 - 15:00, NB! Nytt rom: seminarrom 101, Harriet Holters hus

Publisert 10. apr. 2014 12:34

NTL HIOA inviterer til åpent debattmøte 29. april!

Regjeringa har lansert syv mål for utdanning og forskning. Ett av dem er å blåse liv i Stjernø-utvalgets rapport. Tydelige kvalitetskrav skal få konsekvenser for strukturen for antall institusjoner, læresteder og fag.

Publisert 10. apr. 2014 10:29

LO Stat har opprettet en Facebookside slik at alle kan følge tariffoppgjøret via Facebook.

Publisert 2. apr. 2014 09:37

NTL UiO har flyttet til Fysikkbygningens østfløy, tredje etasje.

Publisert 27. mars 2014 15:00

Vi har laget to videoer der Knut Kjeldstadli (IAKH) og Øivind Bratberg (ISV) forklarer hvorfor de har valgt å organisere seg i NTL.

Hvis du vil at flere skal gjøre som Kjeldstadli, Bratberg og deg selv - del videoene på Facebook og Twitter!