Valg til universitetsstyret

NTL UiO anbefaler Marianne Midthus Østby som kandidat for de teknisk-adminsitrativt ansatte i universitetsstyret

22. mai åpner valget av styrerepresentanter for teknisk-administrativt ansatte samt til midlertidige og faste vitenskapelige ansatte.

Som den klart største fagforeningen for de teknisk-administrativt ansatte ved UiO vil styret i NTL UiO komme med en anbefaling av hvilken kandidat som best kan representere denne gruppa i UiOs styre. 

Representantene skal ivareta helheten og representere alle ansatte i denne gruppen, uavhengig av fagforeningstilknytning. De fleste saker som blir behandlet av styret, er behandlet og forankret i lederlinjene ved UiO. Det er viktig at også de som ikke er ledere blir hørt før beslutninger tas. Til den oppgaven trengs en modig stemme som kjenner gruppen hun skal representere godt.

Marianne jobber ved Institutt for Klinisk medisin, har tidligere jobbet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, er HMS-koordinator og NTL-tillitsvalgt. Som tillitsvalgt har hun jobbet med saker fra mange fakulteter og enheter, inkludert Sentraladministrasjonen, Bibliotek, Museene og Eiendomsavdelingen. Hun kjenner derfor til arbeidsområdene innenfor de fleste stillingskategorier ved UiO. 

Marianne har en klar forståelse av sine ulike roller og hun har bred støtte lokalt fra egen arbeidsplass og i nettverk ved hele UiO. Hun er uredd og kunnskapsrik og evner å finne gode løsninger der hvor motsetningene i utgangspunktet er store.

UiO skal blant annet ta noen veivalg angående personalpolitikk og spissing av budsjetter. Da må noen være stemmen til de som berøres av vedtakene og som på mange måter vil få ansvaret for å sette vedtakene ut i livet. UiO er ikke bare en konkurransearena, det er en arbeidsplass!

 

Det skal også velges representanter for faste vitenskapelige ansatte og midlertidig vitenskapelige ansatte. Selv om NTL også har mange medlemmer innenfor disse gruppene, har styret valgt å ikke komme med noen anbefaling i dette valget. Men det er selvsagt viktig at alle bruker sin stemmerett og setter seg inn i  valgplattformene.

Uansett hvem du velger å stemme på, er det viktig at du bruker din stemme!
Gå inn på UiOs valgsider

 

GODT VALG!

Publisert 22. mai 2017 11:23 - Sist endret 22. mai 2017 11:23