Mellomoppgjøret i staten 2017

Enighet i mellomoppgjøret i staten - lønnssystemet består, generelt tillegg på 0,33% til alle medlemmer i LO Stat, og lokale forhandlinger til høsten.

Partene i mellomoppgjøret i staten ble enige om et resultat 29.april.

Rammen for oppgjøret er på 2,4%.

LO Stat, Unio og YS Stat har i sin hovedtariffavtale fått et generelt tillegg på 0,33 % fra 1. mai 2017. I lønnstrinn 45 betyr dette et tillegg på 1.300 kroner, i lønnstrinn 70 betyr dette et tillegg på 2.100 kroner.

I tillegg har ansatte i lønnsramme 3 (renholdere) fått et lønnstrinn. For de i lønnstrinn 40 gir dette et tillegg på 5.000 kroner

Det er satt av penger til lokale forhandlinger på 0,8 %. Ved UiO vil det bety omlag 20 millioner på vår avtale. Disse forhandlingene blir gjennomført i høst, men tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2017.

Resultatet har dermed sikret en fortsatt tredeling i systemet, med generelle tillegg til alle, målretta tillegg til enkelte og avsetting til lokale forhandlinger. 

For første gang er størsteparten av ramma fordelt til lokale forhandlinger. Dette er i strid med NTLs krav om at alle tillegg skulle gis sentralt, og som kronetillegg.

Dersom arbeidsgiver hadde fått gjennomslag for sine krav, hadde a-tabellen (lønnstrinnssystemet) vært avviklet. De fleste stillingskodene for teknisk-administrativt personale ved UiO ville blitt fjernet og vi hadde fått et minstelønnssystem som ikke differensierte mellom ansatte med oppgaver på ulike nivå.

Mer informasjon om høstens lokale forhandlinger blir gitt nærmere sommeren.

 

Her finner du protokollen for årets mellomoppgjø
Ny lønnstabellen gjeldende fra 01.mai 2017 

Du kan lese mer om oppgjøret i Fri Fagbevegelse

 

 

Publisert 5. mai 2017 16:58 - Sist endret 5. mai 2017 16:58