LOs politikk for forskning og høyere utdanning

Julie Lødrup fra NTL ble valgt inn i LOs ledelse på LO-kongressen 11. mai. Hun får ansvaret for å følge opp fagfeltet forskning og høyere utdanning. Lødrup skal også arbeide med rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning. 

Forskning og utdanning står sentralt i LOs samfunnspolitikk. NTL UiO er veldig fornøyde med at det er en NTLer som kjenner universitetene og høyskolene som har fått ansvaret for å følge opp dette feltet. Dette er et godt utgangspunkt for å videreutvikle LOs arbeide på området, slik at forskningens frie rolle i samfunnet ikke blir svekket til fordel for markedskreftene.

NTL trenger et tydelig LO i kampen mot konkurransebasert finansiering og for fri forskning. Det brede fellesskapet LO representerer er også viktig for å lykkes med å sikre kollektive rettigheter til faste stillinger, forutsigbare karriereløp og god lønnsutvikling for alle ansattgrupper i akademia. 

NTL UiO gratulerer Julie Lødrup med valget og gleder oss til det videre samarbeidet!

Publisert 8. juni 2017 12:14