print logo

2017 - Side 2

Publisert 21. apr. 2017 15:01
Publisert 4. apr. 2017 12:53

Torsdag 30. mars overleverte partene i staten sine krav til tariffoppgjøret 2017. Tariffoppgjøret 2017 er et mellomoppgjør og omfatter i utgangspunktet bare en justering av lønn, ikke det øvrige innholdet i tariffavtalen. Men i år handler statsoppgjøret også om endringer i lønns- og forhandlingssystemet. LO Stat krever at de disponible midlene i all hovedsak gis som sentrale generelle tillegg, tiltak for lavlønte og likelønn vil bli prioritert, og lover samtidig kamp for et statlig lønns- og forhandlingssystem under press.

Publisert 3. apr. 2017 10:57

For NTL UiO står kampen for å bevare og styrke universitetsdemokratiet sentralt i diskusjonen om hvem som skal lede UiO i fremtiden. Og i dette spørsmålet er årets rektorvalg et veivalg. Graver er den eneste som kan vise til et langvarig engasjement og arbeid for å bevare ordningen med valgt rektor.

Publisert 22. mars 2017 13:43

- Dårlig idé med sluttpakker for eldre og ikke-produktive forskere.

Publisert 15. mars 2017 12:19

NTL UiO oppfordrer alle våre medlemmer til å delta på markeringen den 20. mars kl 14:00. Vi stiller med fane – bli med i kampen for å forsvare våre faglige rettigheter!

Appeller ved bl.a. John Leirvaag (NTL), Trine Lise Sundnes (Handel og Kontor), Jane B. Sæthre (Norsk Jernbaneforbund) Jørn Eggum (Fellesforbundet) m.fl.

Publisert 14. mars 2017 11:09

Ceres, som tidligere het FSAT og Samordna Opptak, inngår i Jan Tore Sanners planer om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. NTL mener regjeringen må la Ceres bli i Oslo så ikke fagmiljøet raseres og de ansatte blir stående uten jobb.

Publisert 8. mars 2017 09:02

NTL UiO oppfordrer sine medlemmer til å bli med og gå i årets 8.marstog fra Youngstorget klokken 18:00.

Publisert 23. feb. 2017 16:01

Tid og sted: 29.mars 2017 16:15 – ca 18:00

Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

Publisert 10. feb. 2017 15:15

Universitetstyrets medlemmer advarer mot å gå bort fra frie og åpne utlysninger, og etterlyser en mer prinsipiell tilnærming til ansettelser ved universitetet. Dette er i tråd med NTL UiOs innsigelser til rekrutteringsstrategi for vitenskapelige ansatte 

Publisert 7. feb. 2017 09:24

Ny rapport om regjeringens forslag til pensjon for offentlig ansatte.

Publisert 25. jan. 2017 14:17

Er du UiO-ansatt, NTLer og 35 år eller yngre?

Vi invitererer alle unge NTLere ved UiO til møte fredag 10. februar kl. 15:00-16:00. Sted: seminarrom 123 i Vilhelm Bjerknes’ hus på Blindern

Publisert 22. jan. 2017 21:30

Tid: Tirsdag 24. januar 2017, kl. 17.00- 19.00

Sted: Auditorium 2, 1.etasje, i Sverdrups hus, (Universitetsbiblioteket), Blindern

Publisert 5. jan. 2017 09:57

Nytt år og nye muligheter for skolering og kurs.