print logo

Nyheter

Publisert 26. sep. 2017 11:17

NTL UiO inviterer medlemmer med verv i innstilling- og tilsettingsråd på UiO til nettverkssamling og kurs om den nye loven med forbundssekretær Heidi Hoksnes Sørli.

Publisert 13. sep. 2017 10:41

NTL UiO har p.d.d. 4 frikjøpte på kontoret i Fysikkbygget. Leder og nestleder er valgt av årsmøtet med ansvar for å lede foreningas arbeid for medlemmene. Vi har i dag frikjøpt et ekstra årsverk som hovedsakelig jobber med medlemsoppfølging og verving, i tillegg til organisasjonssekretæren. Vi søker nå en ny organisasjonssekretær.

Publisert 23. aug. 2017 12:36

Tema for årets NTL-dag er høstens Stortingsvalg, og vi ønsker å oppfordre alle våre medlemmer til å bruke stemmeretten. Samtidig feirer vi at det i år er 70 år siden NTL ble opprettet. 

Publisert 16. aug. 2017 15:44

Grunnet seminar er ikke kontoret bemannet torsdag 17. og fredag 18.august.

Vi treffes på e-post kontor@ntl.uio.no begge dagene.

Publisert 7. aug. 2017 08:41

NTL UiO inviterer til møter om lokale lønnsforhandlinger tirsdag 8. og onsdag 9. august i sentrum, på Odontologisk fakultet, og på Blindern.

Publisert 2. aug. 2017 13:03

NTL UiO er i vekst, men vi trenger stadig flere medlemmer. For å kunne nå flere av våre engelskspråklige kolleger ved universitetet lanserer vi nå nytt vervemateriell på engelsk.

Publisert 29. juni 2017 13:07

Kontoret tar ferie mellom 15. juli og 26. juli, og vil da være ubemannet.

Publisert 21. juni 2017 15:20
Publisert 20. juni 2017 11:16

Regjeringen har vedtatt en ny lov om statens ansatte, som erstatter tjenestemannsloven.

Publisert 15. juni 2017 09:34

I dag, 15. juni, markerer fagorganiserte over hele verden Renholdernes dag. NTL vil takke renholderne for den viktige jobben dere gjør!