print logo

2.5.5 Ansettelse i ledig stilling mv.

Justering av lønn - Hovedtariffavtalen pkt 2.5.5. (tidligere 2.3.8)

"Arbeidsgiver skal inntil 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny innenfor stillingens lønnsalternativer "  (HTA 2.5.5, 3)

Arbeidsgiver har dermed noe frihet til å justere lønnen etter at den nytilsatte har fungert en tid i stillingen, og er da ikke er bundet til å holde seg innenfor de lønnsalternativene stillingen ble lyst ut i. Ved slik endring kan samtlige lønnsalternativ tilknyttet den aktuelle stillingen benyttes. Selve stillingskoden kan ikke endres i en slik justering.

Arbeidsgiver er pliktig til å holde tillitsvalgte orientert om bruk av denne bestemmelsen.

 

 

Publisert 18. jan. 2012 10:45 - Sist endret 7. des. 2016 15:38