print logo

2.5.1 Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger ved UiO

Lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.1. (tidligere 2.3.3.)

Høsten 2017 skal det gjennomføres lokale forhandlinger ved UiO, etter §2.5.1 i Hovedtariffavtalen inngått mellom staten v/KMD og LO Stat, Unio og YS .

Forhandlingene blir ført sentralt ved UiO, og pågår i perioden september-oktober(forhandlingene skal være avsluttet innen 31.oktober). Pottens størrelse er foreløpig ukjent, men antas å bli ca. halvparten av fjorårets størrelse, da dette er et mellomoppgjør.

I lokale forhandlinger kan krav fremmes av både fagforening og arbeidsgiver. Dersom du ønsker at NTL skal fremme lønnskrav på dine vegne i forhandlingene, må du selv utarbeide et krav til oss.

Frist for innsending av 2.5.1-krav er innen 11.august 2017.

 

I de lokale forhandlingene kan du argumentere for både endret stillingskode og/eller lønn. For at NTL skal ha et best mulig forhandlingsgrunnlag er det viktig at du utarbeider et så grundig krav som mulig.

Før du begynner å fylle ut nettskjema, les våre tips til utforming av lønnskrav

 

To dokumenter er sentrale når du skal utforme et krav:

Lokal lønnspolitikk ved UiO - kriterier for lønnsfastsetting
Stillingsstrukturen ved UiO - bør stillingskoden din endres? (klikk her for vitenskapelig ansatte)

Dersom du ønsker bistand til utforming av krav, eventuelt har spørsmål knyttet til dette, ber vi om at du tar kontakt med din lokale tillitsvalgt. Oversikt over hvem dette er finner du her: http://foreninger.uio.no/ntl/organisasjon/lokalt-tillitsvalgte/

Dersom stillingen din har hatt en vesentlig endring i nivå siden du sist fikk lønnsendring, bør du heller sende inn krav via  2.5.3. forhandlingene.

 

 

Vi foretrekker at kravene leveres via Nettskjema, men vi tar også i mot kravskjema på papir. Dersom du sender inn på papir, får du en kvittering på e-post som bekrefter at kravet er mottatt. Om du ikke mottar kvittering, så ta kontakt med oss.

 


Publisert 1. feb. 2010 22:25 - Sist endret 21. juni 2017 15:42