print logo

Lønn

Da du ble tilsatt i fast eller midlertidig stilling ved UiO, var lønnsfastsettingen en del av arbeidskontrakten du inngikk med arbeidsgiver.

Selv om lønnstrinn og stillingskode kanskje var riktig ved tilsettingen, kan det over tid bli endringer i både stillingsinnhold og ansvarsområde. Det er derfor viktig at du som arbeidstaker jevnlig vurderer om stillingskoden og lønnstrinnet du er plassert i samsvarer med det arbeidet du faktisk utfører. Som utgangspunkt for å vurdere om det har vært en endring kan du se på utlysningsteksten for stillingen din.

UiO er en del av statlig sektor, og du må derfor forholde deg til den avtalen som arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner har inngått om blant annet lønn, ferie, permisjoner o.l. i staten. Denne kalles hovedtariffavtalen i staten og den framforhandles hvert andre år (hovedoppgjør), og justeres i det mellomliggende året (mellomoppgjør).

Per i dag finnes det to avtaler. En for LO Stat, YS og UNIO, som NTL omfattes av, og en for Akademikerne.
 

 • Sentrale forhandlinger (f.eks. krone- /prosenttillegg til alle)
   
 • Sentrale justeringer (f.eks ett ekstra lønnstrinn til en del stillingsgrupper)
   
 • Lokale forhandlinger, hjemlet i Hovedtariffavtalens § 2.5.1, (tidligere 2.3.3).  Det blir satt av en sum i sentrale forhandlinger som det forhandles om lokalt mellom partene.
   
 • Lokale forhandlinger, særskilt grunnlag, § 2.5.3,-forhandlinger (tidligere 2.3.4).

 

 • Hovedavtalen § 2.5.5 (tidligere 2.3.8). Arbeidsgiver har anledning til å justere opp lønna til en nyansatt inntil 12 måneder etter ansettelsen. Gjelder også ved overgang fra midlertidig til fast stilling.

 

Du har altså to muligheter til å forhandle lønn med arbeidsgiver på. Disse er hjemlet i Hovedtariffavtalen i Staten, i §§ 2.5.1 og 2.5.3.

 • § 2.5.1 Er lokale forhandlinger om penger partene forhandler frem, og som forhandles lokalt.
 • § 2.5.3 Forhandles 4-5 ganger årlig lokalt med arbeidsgiver. Det stilles krav til at stillingen din blitt vesentlig forandret.

 

Du kan sammenligne dine arbeidsoppgaver med krav som er satt til stillingskoden i UiOs stillingstruktur. Dersom dine arbeidsoppgaver ikke lenger samsvarer med stillingskoden du er plassert i, kan det være grunnlag for et krav.

 

Dersom du er i midlertidig stilling, kan lønn forhandles dersom kontrakter forlenges. Lønn kan alltid forhandles når du inngår en arbeidskontrakt med arbeidsgiver. På NTL-forbundets nettsider kan du lese mer om forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår i staten.

Publisert 15. jan. 2010 10:35 - Sist endret 29. juli 2016 14:09