print logo

Kurs - Side 2

Tid og sted: 20. mai 2015 11:30 - 13:00, Lille Auditorium, Fysikkbygningen

Liberalisering av verdensøkonomien har ført til at kapital- og markedskreftene har styrket seg. NTL vil arbeide for en strengere regulering av finansmarkedet og går mot internasjonale handelsavtaler som legger opp til å styrke kommersielle tjenesteyting på bekostning av det offentlige.

Tid og sted: 28. apr. 2015 09:00 - 15:00, Seminarrom 231, Helga Engs hus

28. april arrangerer vi et nytt pensjonskurs. På dette kurset vil du få mer kunnskap om folketrygd, tjenestepensjon, samordning av pensjoner, AFP og ikke minst pensjonsreformen. Vi ønsker medlemmer i alle aldergrupper velkommen! .

Tid og sted: 23. apr. 2015 08:00 - 09:30, Lille Auditorium, Fysikkbygningen

6-timers dagen har vært oppe til diskusjon flere ganger de siste tiårene, men ingenting har skjedd. Tvert i mot åpnes det nå for lengre arbeidsdager som et resultat av at Arbeidsmiljøloven endres. .