print logo

2018

Tidligere

Tid og sted: 5. feb. 2018 11:30 - 12:30, Eilert Sundts hus, B-blokka: Seminarrom 529
Tid og sted: 1. feb. 2018 09:00 - 15:00, Kristine Bonnevies hus Seminarrom 3213

1. februar arrangerer vi et nytt kurs med Statens pensjonskasse. På dette kurset vil du få mer kunnskap om folketrygd, forberedelse til pensjonsalderen, alderspensjon, gammel og ny opptjeningsmodell, tjenestepensjon i Statens pensjonskasse, AFP, alderspensjon, uførepensjon, etterlattepensjon, boliglån og skatt. Vi ønsker medlemmer i alle aldergrupper velkommen!