print logo

Kurs

NTL-kurs: Kursoversikt Kurskatalog 2017

LO Stats kurs: Kursoversikt

Tidligere

Tid og sted: 14. juni 2017 12:00 - 15:00, Blindern, Helga Engs hus, seminarrom 231

NTL UiO har gleden av å invitere til møte om varsling og ytringsfrihet.

Tid og sted: 6. juni 2017 09:00 - 12:00, Helga Engs hus, Auditorium U35

Inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra. Arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen har inngått en avtale - IA-avtalen - om å gjøre det norske arbeidslivet mer inkluderende. Hva betyr denne avtalen for ansatte ved UiO?

Tid og sted: 30. mai 2017 16:00, Lilletorget ved skultpturen av en neve som holder en rose

Turen går fra "Det mørkeste Vaterland" gjennom Grønland til "Møkkaenga" , som er det Tøyen egentlig betyr. Vi går altså i noen av førindustrielle forstedene til Kristiania, som Oslo het til 1924. Vi skal høre om bordtomter  og boliger, røvere og rotter, fyll og fest  - og de mange arbeidende menneskenes forsøk på å få livet til å gå rundt.

Tid og sted: 21. apr. 2017 11:30 - 12:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Før påske skal kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) legge fram forslag til den nye loven «Lov om statens ansatte» som var på høring i 2016. Denne loven vil erstatte tjenestemannsloven. Hva betyr dette for ansatte ved UiO? Blir det innstramming av midlertidige ansettelser og hva skjer med stillingsvernet vårt?

Tid og sted: 23. mars 2017 12:00 - 15:00, Georg Sverdrups hus - Undervisningsrom 3 (BL273513)

Flere og flere arbeider i åpne kontorlanskap, hva gjør det egentlig med oss?  Blir vi ineffektive og slitne, eller er det egentlig helt greit?

Tid og sted: 21. feb. 2017 09:00 - 15:00, Kristine Bonnevies hus, seminarrom 3213

21. februar arrangerer vi et nytt pensjonskurs. På dette kurset vil du få mer kunnskap om folketrygd, alderspensjon, gammel og ny opptjeningsmodell, tjenestepensjon i Statens pensjonskasse, AF, alderspensjon, uførepensjon,  etterlattepensjon, boliglån og skatt. Vi ønsker medlemmer i alle aldergrupper velkommen! 

Tid og sted: 2. des. 2016 11:00 - 12:30, Helga Engs hus, Aud U35

Mange føler at pensjon er et vanskelig tema. Derfor arrangerer vi I NTL et lunsjmøte hvor du kan lære mer om dette.

Tid og sted: 22. nov. 2016 12:00 - 15:45, Kristine Bonnevies hus, seminarrom 4619

Kurs arrangert av NTL UiO

 

Tid og sted: 8. nov. 2016 15:30, Observatoriet

NTL UiO har gleden av å invitere til omvisning på Observatoriet

Tid og sted: 1. nov. 2016 15:00 - 17:00, Seminarrom 9, P. A. Munchs hus

Mangeårig NTL-medlem eller helt ny i foreninga? Eller har du kanskje ikke fagorganisert deg enda, men er nysgjerrig på NTL?

Vi inviterer til åpent møte hvor du kan bli bedre kjent med NTL UiO, høre om fordelene ved å være fagorganisert samt lære noen tips og triks om verving.

Tid og sted: 25. okt. 2016 09:00 - 12:00, Helga Engs hus, Aud U35

Blant universitetene i Norge, har Universitetet i Oslo høyest andel midlertidig ansatte med 20 prosent. Andelen i norsk arbeidsliv totalt er på under 10 prosent (tall fra 2015).

NTL mener at «faste ansettelser sikrer kompetanse og kontinuitet på arbeidsplassen, og gir trygghet for arbeidstakerne. Vi ønsker at andelen midlertidige tilsatte må reduseres, og bruken av konsulenter og innleide fra bemanningsbyråer begrenses. NTL vil motsette seg endringer av arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven som gjør det lettere å ansette midlertidig (fra prinsipp og handlingsprogrammet).

Tid og sted: 8. juni 2016 15:00 - 17:00, Fysikkbygget, Blindern
Tid og sted: 20. apr. 2016 11:30 - 12:30, Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 2
Tid og sted: 1. des. 2015 11:30 - 13:00, Helga Engs hus Auditorium U35

NTL mener at en sterk offentlig sektor er en forutsetning for å sikre rettferdig fordeling av verdiskapningen og god og effektiv bruk av våre felles ressurser. Offentlige midler skal komme innbyggerne til gode og ikke gå til profitt hos private tjenestetilbydere (fra NTL’s prinsipp og handlingsprogrammet).

Tid og sted: 11. nov. 2015 16:00 - 18:00, Helga Engs hus, auditorium U35

I forbindelse med Palestinakomiteen Blindern sin solidaritetskampanje "Right2education", vil studieutvalget i NTL UiO være medarrangør på et debattmøte om akademisk boikott av Israel.

Tid og sted: 11. nov. 2015 09:00 - 12:00, Undervisningsrom 3 i Georg Sverdrups hus

Samlingen for medlemmer av Innstillings- og tilsettingsråd har blitt utsatt og ny dato er nå fastsatt. Påmeldingsfrist 9. November!

Tid og sted: 8. okt. 2015 11:00 - 13:00, Seminarrom U36, Helga Engs hus

Studieutvalget i NTL UiO inviterer til kortkurs i hovedtariffoppgjøret. Hva forhandles det om, og hva vil bli viktige saker i kommende hovedtariffoppgjør?

Tid og sted: 22. sep. 2015 17:00, ved Domkirken på Stortorvet

Fra Torgslaget 1821 via Thrane, Fjørtoft, fagbevegelse, antifascisme, kvinnekamp – til kampen mot Verdensbanken 2002.

Tid og sted: 20. mai 2015 11:30 - 13:00, Lille Auditorium, Fysikkbygningen

Liberalisering av verdensøkonomien har ført til at kapital- og markedskreftene har styrket seg. NTL vil arbeide for en strengere regulering av finansmarkedet og går mot internasjonale handelsavtaler som legger opp til å styrke kommersielle tjenesteyting på bekostning av det offentlige.

Tid og sted: 28. apr. 2015 09:00 - 15:00, Seminarrom 231, Helga Engs hus

28. april arrangerer vi et nytt pensjonskurs. På dette kurset vil du få mer kunnskap om folketrygd, tjenestepensjon, samordning av pensjoner, AFP og ikke minst pensjonsreformen. Vi ønsker medlemmer i alle aldergrupper velkommen! .