print logo

NTL Universitetet i Oslo

NTL er med sine 50 000 medlemmer et av de største forbundene i staten. NTL UiO er lokalforeningen ved Universitetet i Oslo og ledes av hovedtillitsvalgt Ellen Dalen.

Alle som er ansatt ved UiO kan bli medlem hos oss. Vi har medlemmer innen alle stillingskategorier, vitenskapelig ansatte, teknisk personale, ledere, driftspersonale og administrativt ansatte. NTLs hovedoppgave er å sikre medlemmer god lønnsutvikling og trygge arbeidsforhold, et felles ønske fra alle medlemmer uansett type stilling. Bredden i medlemssammensetningen er en styrke som gir oss et helhetlig syn på UiO, uten særinteresser.

  • markering Forsvar rettferdige pensjoner - fanemarkering 26. februar 23. feb. 2018

    Fanemarkering utenfor Stortinget mandag 26. februar kl. 14.00

    Styret ved NTL UiO har vedtatt å tilslutte seg til fanemarkering utenfor Stortinget mandag 26. februar 2018 for å forsvare prinsippene i dagens offentlige pensjon og en forbedret AFP i privat sektor.

    Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta!

  • vinter Prøveordning med ny fleksitidsavtale 14. des. 2017

    Partene i staten har inngått ny fleksitidsavtale. Avtalen er en prøveordning som varer fra 1. januar 2018 til 30. juni 2019.