Deutsche Version[Deutsche Version]
norsk-tysk-forum norsk-tysk-forum norsk-tysk-forum norsk-tysk-forum norsk-tysk-forum
norsk-tysk-forum norsk-tysk-forum norsk-tysk-forum norsk-tysk-forum norsk-tysk-forum
norsk-tysk-forum norsk-tysk-forum norsk-tysk-forum norsk-tysk-forum norsk-tysk-forum
Formål

Norske og tyske studenter og ansatte ved universitetet i Oslo har tatt initiativ til å etablere et norsk-tysk forum. Meningen er at forumet skal fungere som samtaleforum og informasjonsbørs. Det skal tjene en interdisiplinær utveksling av forskningsprosjekter og erfaringer i sammenheng med studier om Tyskland og norsk-tyske forhold. Forumet ønsker også å etablere kontakt mellom akademiske miljøer og miljøer utenfor universitetet som arbeider i forhold til Tyskland.

For videre informasjon ta kontakt med:

Robin Allers

Thomas Sirges

Henrik Keyser Pedersen (webmaster)

Program høst 2009

9. november:
Seminar:

"Tysklands deling og murens fall i forskning og litteratur"

Seminaret finner sted i Universitetsbiblioteket Georg Sverdrups hus og ledsages av en bokutstilling om emnet.

Programarkiv:
[høst 2000], [vår 2001], [høst 2001], [vår 2002], [høst 2002],