Nordisk Slavistforbund

Statutter/stadgar

Nordiske slavistmøter

Nordiske slavistmøter arrangeres med 3 til 4 års mellomrom. Møtet i 2007 ble arrangert i København.
Program, 17. Nordiske Slavistmøde

Det attende fant sted i Tammerfors, Finland, 18 – 22 august 2010.
18 Nordiska Slavistmötets websted - program, resyméer
Det 19. slavistmøtet arrangeres av Universitetet i Bergen og ble holdt i Os 7–11 august 2013.
Nytt! Det 20. slavistmøtet arrangeres av Stockholms Universitet, 17–21 august 2016.

Generalforsamlinger

Generalforsamlinger holdes i forbindelse med de nordiske slavistmøtene.
Referater fra generalforsamlinger m.m.:

Internasjonale møter

Den internasjonale slavistkomité

Lokale slavistforbunds sider:

Dansk slavistforbund
Finlands slavistkrets
Svenska slavistförbundet
Norsk slavistforbund

Scando-Slavica

Nordisk slavistforbund utgir tidsskriftet Scando-Slavica, som utkommer med ett bind i året. Artikler til tidsskriftet kan sendes inn fortløpende, og fagfellevurdering (peer review) vil bli satt i gang etterhvert som artiklene kommer inn.

Mailinglisten NordicSlav

Denne listen brukes av Nordisk slavistforbund for å distribuere informasjon til medlemmene, men den er i tillegg åpen for alle som vil distribuere informasjon av interesse for nordiske slavister og baltologer, eller føre faglige diskusjoner. Innmelding her.


Sist redigert 13.08.2013 av Kjetil Rå Hauge.