print logo

Nyheter

 

 

 

Tidligere

Tid: 3. des. 2014 - 1. okt. 2015
Tid: 4. nov. 2013 - 30. apr. 2014

Årets utgave av Studia Musicologica Norvegica har kommet ut 21. oktober. Du får tilgang til tidsskriftets elektroniske versjon på Universitetsforlagets tidsskriftsdatabase idunn.no. Tidskriftets trykte versjon er tilsendt abonnentene. 

Studia Musicologica Norvegica er et fagfellebasert tidsskrift for musikkforskere i alle disipliner og publiserer på engelsk og norsk. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Norsk musikkforskerlag og med støtte fra Norges forskningsråd. Redaksjonen består av redaktør Arnulf Christian Mattes (UiO) og et redaksjonelt komité bestående av Tomi Mäkelä (UiB/Univ. Halle), Lise Karin Meling (UiS) og Peter Edwards (UiO).

 

Tid: 4. nov. 2013 - 31. mars 2014

Fristen for innsendelse av artikler til Studia Musicologica Norvegica Nr. 40 er 30. mars 2014.

Manuskripter sendes til redaksjonssekretær Thomas Erma Møller: t.e.moller@imv.uio.no. Forfatterveiledningen kan lastes ned fra tidsskriftets webside.  

I tillegg til vitenskapelige artikler ønsker redaksjonen velkommen de mer eksplorative essayene. Vi tar også gjerne imot anmeldelser av kritiske noteedisjoner og nyutgivelser av historiske musikkinnspillinger. Vi ønsker videre å utvide neste nummer med en seksjon som inneholder rapporter fra konferanser og symposier.

Tid: 30. apr. 2013

Fristen for innsendelse av artikler til neste nummer av Studia Musicologica Norvegica er 30. april 2013.

Tid og sted: 18. apr. 2013 14:30 - 16:00, Institutt for musikk og dans (UiS) Ramslandgalleriet, Bjergsted terrasse 8

INNKALLING TIL ÅRSMØTE i NORSK MUSIKKFORSKERLAG

Årsmøte vil finne sted i Stavanger (Institutt for musikk og dans, UiS). 

Tid og sted: 20. juni 2012 16:00, Seminarrom 1, Institutt for musikkvitenskap, UiO

Innkalling til årsmøte er sendt ut til alle medlemmer.

Tid: 30. jan. 2012

Pga at fristen for innsending av abstract for presentasjon på Nordisk musikkforskerkongress i Stockholm 7. - 10.august ikke har nådd frem til alle musikkvitere tilknyttet norske institusjoner, er det forhandlet fram en utsettelse. Ny frist for innsendelse av abstracts er 30. januar 2012. Ytterligere forlengelse vil ikke bli gitt.