print logo

Forsiden

Norsk musikkforskerlag er fellesorganisasjonen for musikkforskere i Norge. Foreningen arbeider for et bredt faglig fellesskap og arrangerer faglige konferanser og møter. Foreningen representerer Norge i nordisk sammenheng i forbindelse med de jevnlige nordiske musikkforskermøtene. 

Norsk musikkforskerlag

Medlemskap er åpen for alle som ønsker å støtte lagets virksomhet. Abonnement på årsskriftet er innregnet i kontingenten.

Norsk musikkforskerlagets nyhetsbrev kommer ut jevnlig, med oppdatert informasjon om det musikkvitenskapelige Norge, konferanser, stipend, utgivelser m.m. 
Meld deg på nyhetsbrevet ved å sende e-post til
Peter Edwards (sekretær NMFL)

 

 

 

Studia Musicologica Norvegica

Musikkforskerlaget utgir det fagfellebaserte tidsskriftet Studia Musicologica Norvegica (Norwegian Journal of Musicology) i samarbeid med Universitetsforlaget og med publiseringsstøtte fra NFR. Tidsskriftet utkommer for tiden med ett nummer i høst hvert år.