Styret

Styret i NITOs bedriftsgruppe ved UiO fra januar 2017 er:

Leder: Olav Stanly Kyrvestad, IfI - olavky@ifi.uio.no

Nestleder: Torben Horn Rønneberg, USIT

Kasserer: Hilde Nilsen, Farmasi

Styremedlem: Berit Kaasa, IBV

Varamedlem: Hege Gilbø Bakke, Farmasi

Publisert 3. feb. 2017 11:16 - Sist endret 11. juni 2017 23:04