print logo

Bakgrunn

Universitetet i Oslo trenger en studentforening innen klimarelaterte fag.

Flom, skred, vannkraft, breforskning og endringer i hav- og atmosfærisk sirkulasjon er viktige tema i samfunnet og på våre studieretninger: hydrologi, naturgeografi, meteorologi og oseanografi.
Vi ønsker å gi slike studenter et faglig og sosialt miljø på instituttet og stiftet derfor Klimaforeningen Nimbus.

Bli med i gruppen hvis du er interessert!

 

Foreningen trenger engasjerte studenter til å drive den videre. Så langt har vi tenkt å arrangere
videoforedrag med servering og diskusjon etterpå, ca én gang i måneden.
Det skal være mulig å ta opp faglige problemstillinger, men fokus er først og fremst å bli kjent.
Møtene skal være åpne for alle studenter, så det er mulig å ta med en venn fra andre fagfelt. Utover disse arrangementene kan man tenke seg bedriftspresentasjoner, hytteturer, ekskursjoner, julebord, osv.

Fordeler med å være aktiv:

  • Mulighet for å utvikle egen studiehverdag
  • Aktive medlemmer kan skrive på CVen at de har vært med på en forening
  • Styret kan f.eks. også jobbe for å undersøke muligheten for å skaffe lesesalsplass til de aktive

Et av foreningens mål er å gjøre fagretningene synligere på campus.

 

Hvem står bak?

Irene Brox Nilsen er stipendiat i hydrologi og har lang erfaring fra studentlivet på Blindern. I IAESTE har hun vært økonomiansvarlig og hadde en sommer ansvar for 17 internasjonale praktikanter. Hun har også vært styremedlem i Biørneblæs i mange år. Vet forskjellen på kredit og debet og hvordan man søker støtte fra forskjellige instanser.

Ole Henrik Botvar er masterstudent i meteorologi og oseanografi på forskningsparken. Har studert i tilsammen 3,5 år og har hatt ett år med utveksling på Svalbard. Har noe erfaring med å være med i styre fra Laget og Biørneblæs. Han har også erfaring med studentlivet ellers.

 

Lenk til

Bildepresentasjon til infomøte om studentforening

 

 

Publisert 26. sep. 2014 11:00 - Sist endret 26. sep. 2014 11:45