print logo

Studentforedrag

Tre masterstudenter i hydrologi, meteorologi og oseanografi presenterer sine oppgaver.

 

Trine Jahr Hegdahl (hydrologi):

Modelled runoff sensitivity to snow paramatrization - a case study for the Upper Beas basin in Himachal Pradesh, India

 

Eivind Grøtting Wærsted (meteorologi):

Transporttider fra bakken til stratosfæren med modellen Flexpart.

Flexpart er en Langrangesk dispersjonsmodell som modellerer partikkelbaner gjennom atmosfæren ved hjelp av data fra en reanalyse. Man studerer hvordan modell predikerer forflytning av «luftpakker» og undersøker statistisk hvordan transporttid fra bakke til stratosfære varierer med geografisk posisjon og sesong.

 

Martha Trodahl (oseanografi):

Tittel ikke bestemt ennå

 

Tid: Mandag, 13. oktober, kl. 17:00

Sted: Auditorium 2, Geologibygningen

 

Møtet arrangeres i samarbeid med Oslo Geofysikeres Forening (OGF).

Alle er velkomne!