print logo

Semeterets Allmøte

For å drive foreningen videre blir det Allmøte minst en gang hvert semester.

Alle (både medlemmer og ikke-medlemmer) er invitert, men bare medlemmer kan stille til styreverv.

Det blir lett servering.

 

Tid: Mandag, den 26. oktober, kl. 16:00

Sted: auditorium II, Geologibygningen