print logo

Klimatoppmøte 2014

Lederen for FNs Klimapanel (IPCC), Dr. R. K. Pachauri, vil holde et foredrag om funnene i den siste og avsluttende rapporten om klimaendringene i verden.

Tittelen på foredraget er

"The Relevance of Science for Climate Policy: IPCC's 5th Assessment Report"

 

Tid: Onsdag, 12. november, kl. 18-20

Sted: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Olso

 

Sluttrapporten konkluderes 31. oktober i år. Fremleggelsen den 12. november vil derfor være meget aktuell. Rapporten vil representere den mest omfattende undersøkelsen av klimaendringene siden 2007. Ikke minst vil den legge vekt på de sosioøkonomiske aspektene ved klimaendringene, og konsekvensene de vil ha for fremtidig bærekraftig utvikling.

 

Les mer her:

Klimatoppmøte 2014