print logo

OGF

Oslo Geofysikeres Forening (OGF) er en forening for deg som er interessert i geofysikk. Møtene våre starter med et populærvitenskaplig foredrag og avsluttes med diskusjon, samtaler, mat og drikke.

Foreningen ønsker alle geofysikk-interesserte velkommen.

 

Det neste foredraget er

Bruce Hackett (oseanograf og seniorforsker ved Meteorologisk institutt):

"Copernicus Marine Service: veien til en operasjonell miljøovervåkingstjeneste for de europeiske havområder."

Tid: Onsdag, 22. april, kl 17:00.

Sted: CIENS