print logo

Presentasjon av IPCCs Synteserapport

Professor Karen O'Brien ved Universitetet i Oslo og Forskningsleder Jan S. Fuglestvedt ved CICERO (som begge har vært med på å skrive rapporten) vil presentere

Synteserapporten til FNs klimapanels femte hovedrapport.

 

Synteserapporten svarer på følgende spørsmål:

Hva betyr konklusjonene til FNs klimapanel for vårt samfunn og for en ny global avtale?

 

Tid: Mandag, 10. november, kl. 08:30 - 09:45

Sted: CIENS toppsenter (Møterom Faros), Forskningsparken, Blindern.

 

Lenk til påmelding: Klikk her!

Dette er et frokostseminar i regi av CIENS. Frokost serveres fra kl. 08:15.