Randi Arnesen mente at 6eren er en nøkkeltann i forbindelse med kjeveortpedisk diagnose, - Angle-klassifisering. Den er også viktig som forankringstann for kjeveortopedisk apparatur.
6eren ekstraheres sjelden kjeveortopedisk på tross av at den er tannsettets mest skadete/ reparerte tann. Dette fordi den er en kraftig og viktig tann, ekstraksjonsluken blir for stor og på "feil" sted og ex kan ofte ikke gjøres på optimalt tidspunkt. Ex av 6er uten påfølgende kjeveortopedisk behandling gir sjelden fullgodt resultat og gjøres helst på kasus med nøytral basal sagittalrelasjon, uten malokklusjon, men med moderat trangstilling. Ekstraksjonen bør da skje ved 8-10 års alder. I overkjeven kan resultatet bli tilfredstillende, mens man i underkjeven oftest får restluker og tipping av nabotennene.
6eren er aldri førstevalg m.h.t. ekstraksjonstann i et helt friskt tannsett, men nedkarierte, nekrotiske og hypomineraliserte 6ere med svak langtidsprognose er aktuelt å ekstrahere i kjeveortopediske ekstraksjonskasus.
Pasienter med dårlige 6ere er oftere risikopasienter og redde pasienter enn gjennomsnittspasienten. Omfattende kjeveortopedisk behandling på disse pasientene kan av denne grunn være kontraindisert. Bildene fra PowerPoint-presentasjon er tilgjengelige.