De første tennene er kommet!


TAKO-senteret

Norsk Tannvern

Svenska Pedodontiföreningen

Norsk Barnesmerteforening

 

Andre lenker


Referater fra NFP seminarene:

2012, 2011, vår2011

2010,2009,2008,2007,2006,2005,

2004,2003,2002,2001,2000,1999


Last ned terapianbefaling fra Statens legemiddelverk (2003) her:

Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling


 

Felleseminar 1.- 2.11. 2012:

Spesialistenes fremtid i helse-Norge

Program Referat


Meget nyttig oppslagverktøy for kliniske prosedyrer og prognosevurdering ved tanntraumer. Utviklet av J.O. Andreasen og medarbeidere.

http://www.dentaltraumaguide.org


8.9.2009: Helsedirekoratet har utarbeidet en handlingsplan for habilitering av barn og unge som også omtaler behovet for et spesialisert tannhelsetilbud. Mer..


Faglige retningslinjer...

for ulike prosedyrer og indikasjoner i barne- og ungdomstannpleien er utarbeidet av European Academy of Paediatric Dentistry.

Her finner du råd om

fissurforsegling, røntgen, forebyggelse av småbarnkaries, sedasjon, bruk av fluor

"Tenner for livet" er en viktig veileder for forebyggelse

Tenner for livet. Helsefremmende og forebyggende arbeid.
Oslo, 1999. 82 s. IK-2659
Helsetilsynets veiledningsserie 1999 nr 1
tennerforlivet

Besøkende på denne siden etter 9.11.2004:

 

NFP organiserer tannleger og andre som har interesse for barnetannpleie. Foreningens formål er bl.a. å arbeide for barnetannpleiens utvikling og praktiske anvendelse.


Følg Anne Rønneberg

 


 Arne E. Jacobsen ble i mai godkjent spesialist i pedodonti. NFP gratulerer!

 

 

 

Sist endret 18.12.2013

Vert for dette nettstedet er Universitetet i Oslo

NFP-seminaret 2013

ble et vellykket fellesarrangement med Norsk seksjon av Nordisk Forening for Funksjonshemming
og oral Helse (NFH)

Sted: Lillestrøm 6. - 8. november

Se programmet her...

Handouts:

Kjeveortopediske aspekter på søvnforstyrrelser og søvnapné på barn og ungdommer i vekst (Axelsson)

Bruk av søvnapné skinner på voksne (Ambjørnsen)

Karies i melketannsettet (Fayle)

Hjerteproblematikk (Fayle)

Barn på sykehus. Erfaringer fra Buskerud (Rydgren Krona, Bjørkevik og Pevari)


EAPD-kongressen 2014

Sopot, Polen 5.-8. juni

Les mer her...


IAPD2015

IAPD 2015

25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry.

Glasgow 1.-4. juli 2015


Västra Götaland, Sverige (2013):

Riktlinjer om tandvård till barn 3-19 år

Et eksempel til etterfølgelse?

 

"En god tandhälsa – och tandvård på lika villkor för alla är målet inom barn- och ungdomstandvården i Västra Götaland."


Skotske retningslinjer (2010):

Prevention and Management of Dental Caries in Children


Seminaret var en stor suksess og samlet 160 deltakere fra de nordiske land. De fem barneombudene laget en felles uttalelse i forbindelse med temaet. Se her..

Presentasjonene (handouts og/eller sammendrag) fra de fleste foredragsholdere er nå tilgjengelig her...


Sign

Prevention and management of dental decay in the pre-school child

Evidensbasert rapport fra Storbritannia fra 2005.

Les mer...


 


Admin