Nye tenner på gang!


TAKO-senteret

Norsk Tannvern

Svenska Pedodontiföreningen

Norsk Barnesmerteforening

Dansk Pædodontisk Selskab

Andre lenker


Referater fra NFP seminarene:

2014, 2013, 2012, 2011, vår2011

2010,2009,2008,2007,2006,2005,

2004,2003,2002,2001,2000,1999


Nyhet (november 2016):

Nasjonal retningslinje for utredning og behandling av TMD


 

Last ned terapianbefaling fra Statens legemiddelverk (2003) her:

Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling


Felleseminar 1.- 2.11. 2012:

Spesialistenes fremtid i helse-Norge

Program Referat


Meget nyttig oppslagverktøy for kliniske prosedyrer og prognosevurdering ved tanntraumer. Utviklet av J.O. Andreasen og medarbeidere.

http://www.dentaltraumaguide.org


 

8.9.2009: Helsedirekoratet har utarbeidet en handlingsplan for habilitering av barn og unge som også omtaler behovet for et spesialisert tannhelsetilbud. Mer..


Faglige retningslinjer...

for ulike prosedyrer og indikasjoner i barne- og ungdomstannpleien er utarbeidet av European Academy of Paediatric Dentistry.

Her finner du råd om

fissurforsegling, røntgen, forebyggelse av småbarnkaries, sedasjon, bruk av fluor

"Tenner for livet" er en viktig veileder for forebyggelse

Tenner for livet. Helsefremmende og forebyggende arbeid.
Oslo, 1999. 82 s. IK-2659
Helsetilsynets veiledningsserie 1999 nr 1
tennerforlivet

Besøkende på denne siden etter 9.11.2004:

 

NFP organiserer tannleger og andre som har interesse for barnetannpleie. Foreningens formål er bl.a. å arbeide for barnetannpleiens utvikling og praktiske anvendelse.


Følg Anne Rønneberg


Sist endret 24.1.2017

Vert for dette nettstedet er Universitetet i Oslo

NFP-seminaret 2017 arrangeres i Tromsø

Sted: Scandic Hotell Ishavet
Tid: 19.-20. oktober


Tema/tittel:
Ny retningslinje for behandling av barn og ungdom
Fluor
Kommunikasjon


Santiago-Chile 4.-7. oktober 2017

International Association of Paediatric Dentistry har sin 26. kongress

mer informasjon her...


10th EAPD Interim Seminar,
April 20th-22nd, 2017,
Torino, Italy

Preliminært program:

Local anaesthesia - Pharmacology, toxicology, agents and vasoconstrictors
Monika Daubländer (Germany)

Local anaesthesia in daily dental practice – Application techniques, (contra)indications, opportunities and limitations
Gunilla Klingberg (Sweden)

Local anaesthesia in medically compromised children and adolescents
Alison Dougall (Irland)

mer informasjon her...


Tannhelsetjenester til barn og unge

I Helsedirektoratets regi har i flere år pågått et omfattende arbeid for lage "Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge". Dette er et viktig arbeid for å sikre barn og unge et godt og likeverdig tannhelsetilbud over hele landet.

Våren 2017 vil første del av retningslinjene bli publisert. Les mer..


Sign138

Dental interventions to prevent caries in children

Evidensbasert rapport fra Skottland fra 2014

Last ned...


Västra Götaland, Sverige (2013):

Riktlinjer om tandvård till barn 3-19 år

Et eksempel til etterfølgelse?

"En god tandhälsa – och tandvård på lika villkor för alla är målet inom barn- och ungdomstandvården i Västra Götaland."


Skotske retningslinjer (2010):

Prevention and Management of Dental Caries in Children


Seminaret var en stor suksess og samlet 160 deltakere fra de nordiske land. De fem barneombudene laget en felles uttalelse i forbindelse med temaet. Se her..

Presentasjonene (handouts og/eller sammendrag) fra de fleste foredragsholdere er nå tilgjengelig her...


 


Admin