Nye tenner på gang!


TAKO-senteret

Norsk Tannvern

Svenska Pedodontiföreningen

Norsk Barnesmerteforening

Dansk Pædodontisk Selskab

Andre lenker


Referater fra NFP seminarene:

2014, 2013, 2012, 2011, vår2011

2010,2009,2008,2007,2006,2005,

2004,2003,2002,2001,2000,1999


Last ned terapianbefaling fra Statens legemiddelverk (2003) her:

Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling


 

Felleseminar 1.- 2.11. 2012:

Spesialistenes fremtid i helse-Norge

Program Referat


Meget nyttig oppslagverktøy for kliniske prosedyrer og prognosevurdering ved tanntraumer. Utviklet av J.O. Andreasen og medarbeidere.

http://www.dentaltraumaguide.org


8.9.2009: Helsedirekoratet har utarbeidet en handlingsplan for habilitering av barn og unge som også omtaler behovet for et spesialisert tannhelsetilbud. Mer..


Faglige retningslinjer...

for ulike prosedyrer og indikasjoner i barne- og ungdomstannpleien er utarbeidet av European Academy of Paediatric Dentistry.

Her finner du råd om

fissurforsegling, røntgen, forebyggelse av småbarnkaries, sedasjon, bruk av fluor

"Tenner for livet" er en viktig veileder for forebyggelse

Tenner for livet. Helsefremmende og forebyggende arbeid.
Oslo, 1999. 82 s. IK-2659
Helsetilsynets veiledningsserie 1999 nr 1
tennerforlivet

Besøkende på denne siden etter 9.11.2004:

 

NFP organiserer tannleger og andre som har interesse for barnetannpleie. Foreningens formål er bl.a. å arbeide for barnetannpleiens utvikling og praktiske anvendelse.


Følg Anne Rønneberg

Vinner av Karl Evang prisen 2015. Gratulerer!


 

Sist endret 9. november 2015

Vert for dette nettstedet er Universitetet i Oslo

NFP-seminaret 2015 ble arrangert i Trondheim 5. - 6. november

Program

UTSATTE BARN I TANNHELSETJENESTENS LAMPELYS

Kompetansenettverk vest om tannhelse, omsorgssvikt og overgrep mot barn arrangerer en tverrfaglig konferanse med fokus på tannhelsetjenesten sin avdekking av omsorgssvikt

Bergen 2. desember og Stavanger 3. desember 2015

Mer informasjon...


EAPD-kongressen 2016

 

13th Congress European Academy of Paediatric Dentistry

mer infomasjon kommer etterhvert her:

Beograd 2.-5. juni 2016


Sign138

Dental interventions to prevent caries in children

Evidensbasert rapport fra Skottland fra 2014

Last ned...


Västra Götaland, Sverige (2013):

Riktlinjer om tandvård till barn 3-19 år

Et eksempel til etterfølgelse?

 

"En god tandhälsa – och tandvård på lika villkor för alla är målet inom barn- och ungdomstandvården i Västra Götaland."


Skotske retningslinjer (2010):

Prevention and Management of Dental Caries in Children


Seminaret var en stor suksess og samlet 160 deltakere fra de nordiske land. De fem barneombudene laget en felles uttalelse i forbindelse med temaet. Se her..

Presentasjonene (handouts og/eller sammendrag) fra de fleste foredragsholdere er nå tilgjengelig her...


 


Admin