print logo

Styret

Mikro styret 2016-2017

Isak Eriksen Bjørn - Leder
Jesper Johan Vilhelm Andersson - Nesteleder
Ole Edvin Skjeltorp - Økonomiansvarlig

Jeanette Kirkerud - Styremedlem
Mathias Ciarlo Thorstensen - Styremedlem
Peter Nordstein - Styremedlem
Pål Primstad - Styremedlem
Tor Jan Derek Berstad - Styremedlem


Bjørn Ivar Teigen - Ressursperson (Mikros konstruksjons laug)

 

Published June 9, 2016 10:13 AM - Last modified Sep. 27, 2016 2:28 PM