print logo

SMN

MENA-programmet ligger fordelt på både kjemisk- og fysisk institutt, men initiativtakeren til oppstarten av MENA-programmet i 2003 var Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN), som for øyeblikket er Menageriets hovedsponsor.

SMN er inndelt i 4 forskningsgrupper som jobber med funksjonelle materialer for diverse applikasjoner, og anvender nanovitenskap aktivt i sin hverdag. I margen til venstre kan du lese om hver av de 4 forskningsgruppene.