print logo

Nanostrukturer og Funksjonelle Materialer

Nanostrukturer og Funksjonelle Materialer fokuserer på uorganisk materialkjemi og kombinerer eksperimentelle aktiviteter med modellering. NAFUMA har sine sterke spesialiteter; områder hvor vi er anerkjent og som vi prioriterer i fremtiden. Disse definerer vår kjernekompetanse. Vi samarbeider tett med norske forskningsinstitutter (IFE, SINTEF, FFI), andre norske universiteter (NTNU, UiB, NMBU), næringsliv og internasjonale universiteter og sentre.

Våre styrker – faglig sett

NAFUMA er internasjonalt anerkjent for å fremstille nye funksjonelle materialer (for første gang, sammen med strukturbestemmelse og egenskapsstudier). Forbindelsene favner vidt; intermetalliske forbindelser, funksjonelle oksider, lavdimensjonale strukturer, zeolitter, MOFer og koordinasjonspolymere. Samtidig er det kritisk viktig for oss å kunne kontrollere morfologi utover vanlige pulvere eller sintrete legemer; vi lager nanopartikler, vi gror enkrystaller, vi lager nm-tynne filmer (og core shell nanostrukturer, heterostrukturer o.a.), vi modifiserer overflater. Et slagord hos oss er at for å finne noe nytt må man beherske det å kunne lage noe nytt. Se mer informasjon under «våre synteselaboratorier» og under «våre karakteriseringserlaboratorier».

Prioriterte forskningsområder (med eksperiment og modellering integrert):

 • Nanopartikler for katalyse; overflatestudier
 • Li-/Na-ione batterier
 • Funksjonelle oksider; struktur og egenskaper
 • ALD tynnfilm materialer (energi, bionano)
 • Nye materialer; strukturbestemmelse og in-operando studier
 • Les mer om forskningsaktivitet her

Viktige samarbeidspartnere:

 • Institutt for energiteknikk (IFE)
 • SINTEF (i Oslo)
 • Men også Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Universitet i Bergen, NTNU
 • Næringsliv: Yara international ASA, KARasmussen, Haldor Topsøe (Danmark)
 • Eget spin-off: Baldur Coatings AS
 • Internasjonalt: Caen, Oxford, Liverpool, Zürich, Leiden, Helsinki, Chennai, m.fl.

 

Masterstudent på NAFUMA

Du får erfaring både på syntese, karakterisering, og modellering om ønskelig, og for øyeblikket er vi interessert i masterstudenter innen følgende områder:

 • Syntese og studier av nanopartikler; anvendelse innen katalyse
 • Fremstilling og struktur-egenskapsstudier av funksjonelle oksider
 • Nye hydrogenholdige oksider; fremstilling, egenskaper, beregninger
 • Magnetiske og elektroniske egenskaper av funksjonelle oksider
 • Strukturbestemmelse og studier av faseomvandlinger
 • Fremstilling av nye materialer for Li-/Na-ione batterier
 • In-operando studier av elektrodematerialer for Li-/Na-ione batterier
 • Synkrotronbaserte studier av nanomaterialer
 • ALD tynnfilm deponering av materialer for solceller og batterier
 • ALD tynnfilm deponering av biokompatible materialer
 • Fremstilling og studier av p-type TCOer
 • Fremstilling og studier av komplekse materialer for ned-konvertering av fotoner
 • Studier av størrelsesavhengige egenskaper av nanostrukturerte materialer
 • Studier av heterogene katalysatorer for NH3 oksidasjon og for NOx fjerning
 • Fremstilling og studier av grenseflater mellom spesielle funksjonelle oksider
 • Teoretisk modellering av elektroder og elektrolytter for Li-/Na-ione batterier
 • Teoretisk modellering av bimetalliske overflater og bruk innen katalyse
 • Teoretisk modellering av defektklustere i halvledende oksider
 • Studier av stabilitet av Si-øyer i zeolittiske materialer for katalyse

Les mer om mulige masteroppgaver med beskrivelse og eksempler på innhold her

 

 

Anbefalinger for kurs på bachelor nivå

 Du kan ta en masteroppgave hos NAFUMA med ganske ulike bakgrunnskunnskaper og ulike interesser, se eksempler på masteroppgaver. Det vil selvsagt medføre at du må velge en oppgave som passer med din bakgrunn og dine interesser (syntese, kjemi, karakterisering, modellering, fysikk) – vi ser det som viktig at du er bevisst på hva som er dine sterke sider og hvorledes du ønsker å jobbe (syntetisk, med instrumentering, eller med beregninger) - du skal tross alt arbeide iherdig i 2 år med masterstudiet, og dette er også ditt springbrett for din videre karriere.

 • MENA3000 er et godt utgangspunkt, hvor materialkjemi delen er mest relevant. For kjemistudenter som mangler MENA3000 vil vi definere spesialpensum som kompenserer for denne mangelen.
 • KJM-MENA3120 (nytt V2015) er et nyttig kurs som gir styrket bakgrunn i uorganisk materialkjemi og som anbefales.
 • KJM3800 – petrokjemi kan være nyttig dersom du ønsker å ta en oppgave med innretning mot heterogen katalyse hos oss.
 • FYS3410 - kondenserte fasers fysikk kan være nyttig om du har interesse mot fundamentale studier av struktur-egenskapsrelasjoner med vekt på fysikk, og muligens modellering
 • FYS-MENA4111 – masterkurs (inngår som del av de obligatoriske emnene på MENA-master) anbefales for de med interesser innen modellering
 • Vi anbefaler for øvrig følgende kurs som del av masterstudiet; Nanokjemi MENA5020, Materialsyntese (KJM5100), Uorganisk strukturkjemi (KJM-MENA5110) og KJM-MENA5130 (ikke-støkiometri og faserelasjoner)

 

Undervisning

På bachelor-nivå er NAFUMA er sterkt involvert i undervisningen av KJM1120, MENA3000, KJM-MENA3120 og MENA3300. Du oppfordres til å ta en prat med oss der – hvis du vil vite noe mer eller bli bedre kjent med oss. På master-nivå underviser vi i kursene: MENA5020, KJM5100, KJM-MENA5110 og KJM-MENA5130.

For mer informasjon om gruppen, se https://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/nafuma

 

Publisert 7. juli 2018 16:17 - Sist endret 7. juli 2018 17:10