print logo

LENS / Gruppe for halvlederfysikk

LENS' (Light and Electricity from Novel Semiconductors) overordnede visjon er "applikasjonsdrevet grunnforskning." Vi adresserer nokså grunnleggende materialvitenskap og fysikk, men har i de fleste tilfeller en klar visjon for hvordan forskningen i et litt lengre perspektiv kan være relevant for fornybar energiteknologi.

LENS består for øyeblikket av 18 eksternt finansierte prosjekter med hovedområder innen:

  • “Wide bandgap semiconductors and transparent conductive oxides” (spesielt, ZnO, SiC og Indiumtinnoksider) hvor nøkkelbegreper er “synthesis”, “doping”, “defects”, “gate dielectrics”, “radiation detectors”, “devices for solid state lightening”, “photovoltaics and new generation solar cells”, and “photo-electrical-conversion”)
  • Semiconductor nanoscience/technology (“ embedded nanocrystals”, “porous Si”, “thermoelectric materials”, and “ion-beam nanostructuring”)
  • High and medium purity Si (“solar cells”, “radiation detectors”, ”shallow junctions”, “point defects and diffusion”)
  • (N)MEMS and MOEMS (Nano/Micro-Electrical-Mechanical-Systems including tuneable optical filters, actuators, and pressure sensors for medical applications).

LENS er synlige på internasjonalt nivå, og blir ofte invitert til å holde foredrag på ledende internasjonale konferanser, til å gjøre review av artikler, forskningspriser, og til store samarbeid og prosjekter. LENS spiller også en sentral rolle i Norwegian Centre for Environmental Energy Research on Solar Cell Technology, finansiert av Forskningsrådet med fire forskningspartnere og ni partnere fra industrien.

LENS produserer årlig ~20 forskningsartikler og ~10 konferanseartikler, ~4 PhD kandidater, ~4 mastergrader, ~2 patentsøknader og oppfinnelse-deklarasjoner.

Publisert 7. juli 2018 16:08 - Sist endret 7. juli 2018 17:10