print logo

Faststoff elektrokjemi (FASE)

Seksjon for faststoff-elektrokjemi (FASE) består av både materialkjemikere og materialfysikere, og forsker på problemstillinger innenfor materialvitenskap og nanoteknologi.

 

Om seksjonen

Seksjonen gjør forskning på et høyt internasjonalt nivå og ønsker å utnytte fornybare energikilder på best mulig måte. Forskningen til seksjonen har anvendelser innen brenselceller, gasseparasjonsmembraner, hydrogenteknologi, termoelektrisitet og fotoelektrokjemi.

Elektrokjemi (FASE) er også en del av  Gemini Centre Functional oxides for clean energy technology (FORENT), sammen med SINTEF Materialer og kjemi. 

Prosjekter

Seksjonen leder og deltar mange prosjekter i samarbeid med Forskningsrådet, Europakommisjonen og Universitetet i Oslo. 

Studieprogrammer og emner

Seksjonen rekrutterer studenter med bakgrunn innen kjemi, fysikk og materialvitenskap. Aktuelle bachelorprogrammer på UiO er MENA, Kjemi og FAM. 

Studenter som ønsker å ta en master hos oss kan være tilknyttet enten MENA eller Kjemi masterprogrammet.

For mer informasjon om gruppen, se https://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/fase/.

Publisert 4. mai 2015 13:46 - Sist endret 7. juli 2018 17:10