print logo

Funksjonelle Energirelaterte Materialer i Oslo(FERMiO)

FERMiO har som tema ionikk og elektronikk - energi, defekter og transport i gittere og nanostrukturer - i funksjonelle materialer for energirelaterte applikasjoner.

FERMiO ønsker særlig å satse innen:

 • korrelert transport
 • hydrogendefekter
 • diffusjon av kationer
 • elektron-defektinteraksjoner
 • defekter og transport i nanodimensjoner

FERMiO er er samarbeid mellom Elektrokjemi og Strukturfysikk. Les mer om Elektrokjemi og Strukturfysikk i menyen til venstre. 

Om seksjonen

Det gjøres studier på høyeste internasjonale nivå av halvledere, faste elektrolytter og blandede ionisk-elektroniske ledere. Materialer som brukes i utvikling av brenselsceller, gassmembraner for CO2-frie gasskraftverk, solceller og hydrogenteknologi.

FERMiO ønsker å være på forskningsfronten innen undersøkelser av:

 • struktur
 • energilandskap og transport av defekter
 • overflater
 • elektroder
 • nano-dimensjonale hulrom og partikler

Dette gjøres ved å knytte sammen viten innen følgende fagområder:

 • materialsyntese
 • strukturkarakterisering
 • teori og modellering
 • faststoff-ionikk og elektrokjemi
 • nanomaterialer
 • mikroskopi og halvlederfysikk

Finansiering

FERMiO ble grunnlagt av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO. Våre prosjekter er hovedsakelig finansiert av Forskningsrådet, og koordinerer ett prosjekt finansiert av EU’s Rammeverk 7.

Samarbeid

Hovedsamarbeidspartnerne våre er SINTEF, Institutt for energiteknikk (IFE) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU). Flere av våre prosjekter er i samarbeid med:

 • Forschungszentrum Jühlich
 • Risø-DTU
 • Chalmers tekniska högsola
 • Ceramic Powder Technology (CerPoTech)
 • Université de Nantes (CNRS-IMN)
 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 • Brookhaven National Laboratory (BNL)
 • California Institute of Technology (CalTech)
 • Universitet i Stavanger (UIS)
 • University of New South Wales (UNSW)

 

For mer informasjon om gruppa, se https://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/fermio/.

Publisert 4. mai 2015 13:46 - Sist endret 7. juli 2018 17:10