print logo

Styret

Vi er styret i medicinerforeningen! Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på.

LEDER

Johannes Thomassen Slørdahl

Johannes er sjef og Medicinerforeningens ansikt utad. Han har innblikk i alle styremedlemmenes oppgaver og aktivitet og han sørger for at alle gjør som de skal.

mf-formann@medisin.uio.no

 

 

 

Nestleder

Maria Due

Maria skriver referater fra styremøter, har kontroll på medlemslistene og jobber tett med Johannes. I tillegg gjør hun tusen andre ting!

mf-sekretaer@medisin.uio.no

 

 

 

ØKONOMIANSVARLIG ANESTESIEN

Magnus Dahl Årvik 

Magnus har ansvar for all pengestrøm bak baren i Anestesien.

mf-okane@medisin.uio.no

 

 

 

 

ØKONOMIANSVARLIG MF

Camilla Bergsmark

Camilla har har ansvar for all pengestrøm i Medicinerforeningen som ikke direkte angår baren.

mf-okonomi@medisin.uio.no

 

 

 

FAG- OG KULTURSJEF

Simon Ertzeid

Simon har ansvaret for faglige og kulturelle arrangementer i Anestesien. Dette innebærer blant annet quizer, foredrag og debatter.

mf-fok@medisin.uio.no

 

 

 

KOSSJEF

Johanne Ligaard

Johanne lager mat og kos til større arrangementer, eksempelvis 17. mai-frokosten og Phestis Octobris.

mf-kos@medisin.uio.no

 

 

 

FOETUSSJEF

Kenan Santic

Kenan har ansvaret for alle foetusene - han deler ut arbeidsoppgaver, tar imot henvendelser fra foetusene og sørger for at alle får en knall foetusperiode!

mf-foetus@medisin.uio.no

 

PR-ANSVARLIG

Sole Lindvåg Lie

Sole informerer kullene og aktuelle partisipanter om arrangementer i regi av MF. Det er han som sender ut plagsomme påminnelsesmail, henger opp fantastiske plakater og oppretter facebookarrangementer.

mf-pr@medisin.uio.no

 

NETT- OG SØKNADSANSVARLIG

Lars Christian Moen

Lars står for driften av medicinerforeningen.no og oppslagstavla på PK, tillegg til at han er ansvarlig for søknader som sendes ut.

mf-nett@medisin.uio.no

 

 

 

DJ-SJEF

Sindre Dybvik

Sindre sørger for at det alltid spilles stemningsskapende musikk i Anestesien.

mf-dj@medisin.uio.no

 

 

 

MENTOR

Håkon Askjer Lien

Håkon sørger for at overgangen til et nytt styre skal gå så glatt som mulig. Han har orden på det meste.

 

 

 

 

SALONGMESTER

Aros Dlawer Barzenje

Aros har ansvaret for Anestesien. Han sørger også for at Anestesi-styret gjør som de skal.

mf-salongmester@medisin.uio.no

 

 

 

ANESTESI-SEKRETÆR

Eirin Udnæs

Eirin skriver referater fra anestesi-styremøter. I tillegg er hun et rivjern og et oppkomme av gode ideer, som gjør alt en fantastisk kvinne kan. 

mf-barsek@medisin.uio.no

 

 

 

VAKTMESTER

Audun Aarli

Audun har ansvar for kontakt med Teknisk avdeling, for at renholdsutstyr er i orden, for å holde brannkurs, samt sikkerheten i Anestesien generelt

mf-vaktmester@medisin.uio.no

 

 

 

PERSONALANSVARLIG

Hannah Thorsell Moen

Hannah har ansvar for at Anestesien alltid er godt bemannet.

mf-personal@medisin.uio.no

 

 

 

 

UTLÅNSANSVARLIG

Bhavjit Dingh

Dersom du ønsker å leie Anestesien til et arrangement, er det Bhavjit du skal snakke med. Se mer informasjon under "Anestesien"!

mf-utlan@medisin.uio.no

 

 

 

INNKJØPSANSVARLIG

Espen Mikaelsen

Espen kjøper øl til Anestesien og har kontakt med leverandøren.

mf-innkjop@medisin.uio.no