print logo

Anestesien

 

Anestesien

Vår lenge etterlengta studentkjeller, Anestesien, blei offisielt åpna i august 2008. Dette er faktisk ein av Oslos største utestader, med plass til 330 personar! Du finn oss i kjellaren til Domus Medica, rett ved sida av Rikshospitalet på Gaustad.

Vi har ingen faste åpningstider, men dei aller fleste av Medicinerforeiningas arrangement finn stad i Anestesien. Vi tek dessverre berre kontantar i baren.

Vi er opptatt av å forbetre Anestesien, og jobbar for å forbetre både utvalg og interiør etter kvart som vi får moglegheita til det. Alt vi tjener i baren, skal gå tilbake til studentane!

Utlån

Ynskjer du å låne Anestesien til eit arrangement, for studentar eller andre?

 Våre priser (inkl. mva og SPF-avgift) er som følger:

Slitasjeavgift
Under 165 personar: kr 1625,-
Over 165 personar: kr 2900,-

Barpersonale
lite arrangement: 2 personar x 211,25 kr per time (i heile åpningstida i tillegg til 1,5 time til åpning/stenging)
stort arrangement: 3-4 personar x 211,25 kr per time (i heile åpningstida i tillegg til 1,5 time til åpning/stenging)

Sikkerhetsvakter
lite arrangement: 1 person x 211,25 kr per time (i heile åpningstida i tillegg til 1,5 time til åpning/stenging)
stort arrangement: 3 personar x 211,25 kr per time (i heile åpningstida i tillegg til 1,5 time til åpning/stenging)

Avhengig av arrangementet leier vi også inn sikkerhetsvakter frå byrå - disse kostar per mai 2010 kr 500,- per vakt per time.

Vi kan stille med DJ til samme satsar som barpersonale/sikkerhetsvakter, ellers kun musikk i baren.

Vask avtalast.

 

 

Ta kontakt med utlånsansvarleg i barstyret

Ulrik

mf-utlan@medisin.uio.no

 

Publisert 19. aug. 2011 00:29 - Sist endret 15. mars 2016 19:07