print logo

Forsiden

M E D I C I N E R F O R E N I N G E N

Velkommen til Medicinerforeiningens hjemmeside! Her finner du informasjon om foreningen og arrangementer, om styret vårt og bilder fra arrangementer.

Vi er en av Norges eldste studentforeninger, stiftet så tidlig som i 1829, bare 18 år etter åpningen av universitetet i Kristiania! Vi har siden den gangen vært en studentforening for medisinstudenter i Oslo, og vi er fremdeles medisinstudentenes største sosiale samlingspunkt!

Følg med her for å få med deg alt det sosiale som skjer i løpet av året!