print logo

Om

Liberalistene UiO er en studentforening inspirert partiet liberalistene. Hvis man er enig i mesteparten av det som står i liberalistene sitt partiprogram, så er det bare å melde deg inn :)

Liberalistene sitt partiprogram