print logo

Hvordan ta i bruk foreningsmalen?

Tanken bak denne malen er at minst mulig skal behøve å settes opp for hver enkelt forening, samtidig som de skal få en viss frihet til å endre utseendet på sidene sine selv.

Foreningen bruker i utgangspunktet css-filene som ligger /vrtx/decorating/resources/dist/style/ (Disse skal ikke endres) men man kan gjøre egne tilpassninger på dekoreringen i mappen decorating.

Banneren er tredelt og består av en bakgrunn (banner.jpg),  en logo (logo.png) og en undertittel til logoen (subtitle-no.txt/subtitle-eng.txt). Disse elementene kan stiles om eller bort (display: none;) etter behov i filen decorating/website-specific.css. Det er en fordel å ha satt seg litt inn i css før man begynner å tukle med dette.

I mappen decorating ligger også frontpage.css som kan settes opp til å styre forsidemalen. Denne kan foreningene selv endre og tilpasse som de vil. Bildefiler som hører naturlig til i designet er plassert under decorating/images.

For å endre andressen nederst på siden, må du redigere decorating/kontakt.txt. Tilsvarende fil til engelsk versjon ligger i decorating/contact.txt

 

To-do-liste for web-guan:

  1. Kopier innholdet i ny-web til ny mappe med foreningens navn. (evt. med /ny-web dersom foreningen allerede ligger på foreninger.uio.no, men ikke i vortex)
  2. Be www-drift om videresending av foreninger.uio.no/foreningen (evt. foreninger.uio.no/forening/ny-web)
  3. Gå inn i /vrtx/decorating/config.txt og kopier linjene for default. Legg dem rett over config-linjene for gammelt oppsett.
  4. Sette admin-rettigheter til den som har bestilt sidene.
Av Lise Hamre
Publisert 11. mai 2012 11:30