print logo

Sponsorer

SPONSORER

Kjemiolympiadens hovedfinansiering er gjennom en bevilgning fra Norges Forskningsråd og Naturfagsenteret. Norsk Kjemisk Selskap, Kjemisk Institutt og Mat.Nat.Fakultetet ved Universitetet i Oslo bidrar både økonomisk og med ressurser. Yara sponser bøker i generell kjemi til de 16 finaledeltagerne, og lagdrakter til deltagerne i den internasjonale finalen. 

 

Publisert 7. feb. 2011 18:24 - Sist endret 17. mars 2015 14:17